Dinamismul vremii de azi obligă la informări sistematice, operative, succinte în toate domeniile. Nu ne mai putem lipsi de enciclopedii, lexicoane, ghiduri, cronologii care să ne lămurească rapid asupra unei teme sau instituții, a unui personaj sau eveniment, atunci când munca noastră pretinde să fim cât mai bine edificați în orice fază a ei. Ediții revăzute și adăugite asigură integrarea ritmică a noilor date, fie acestea și selectiv extrase din marele, inepuizabilul depozit de informații la care trebuie să apelăm mereu. În țările mai bine situate, cadența actualizării instrumentarului e tot mai vie, în acord cu schimbările ce survin în instituții, domenii, biografii, dar și cu progresul spectaculos al mijloacelor de recuperare a datelor. Acum câteva decenii, se impusese o noțiune aparte, documentologia, pentru a defini acest domeniu, într-un sens încă mai larg, căzut momentan în desuetudine, nu și domeniul însuși, la fel de anevoios pe cât de legitim.
    Este spiritul în care Mihai-Ștefan Ceaușu s-a străduit să prezinte, pe acest sit electronic, activitatea Institutului de Istorie "A. D. Xenopol" în deceniul care tocmai a încheiat un secol și un mileniu, inaugurând concomitent faza post-comunistă a acestui așezământ. Formula aleasă e cât se poate de "economică", autorul optând pentru o sistematizare destul de judicioasă a datelor, astfel ca ele să poată fi lesne regăsite, completate, corijate la nevoie.
    Prezentarea cuprinde informații despre structura administrativă a Institutului, istoricul acestuia, programele de cercetare, manifestările științifice interne și externe, revistele editate, seriile tematice, volumele de autor și cele colective, edițiile îngrijite etc. Rezultă din aceste informații că Institutul cvasi-sexagenar din Iași a cunoscut în ultimul deceniu o dezvoltare consonantă cu exigențele istoriografiei din lumea apuseană, modelându-și din mers vechile programe și asumând altele noi, mai adecvate, în acord cu spiritul interdisciplinar de care studiul istoriei se lasă pătruns tot mai mult.
    Se putea închipui desigur și o altă structură tematică, după cum era posibilă și o prezentare mai analitică, menită a spori totodată cuantumul de informații și viteza regăsirii lor. Așa cum este, prezentarea de față constituie un ghid la îndemâna celor interesați și un punct de sprijin pentru alte inițiative analoge. Vor profita de acest ghid cei care se preocupă de evoluția așezămintelor academice din România post-comunistă, însă și tinerii - cercetători, profesori, studenți - care doresc să se orienteze rapid în activitățile desfășurate la Institut. Pot beneficia oarecum de informațiile cuprinse în el și cei din afara domeniului care se interesează însă de cultura istorică, de felul cum ne raportăm, în plină tranziție, la propriul trecut. De dorit ar fi să existe cât mai multe instrumente de acest fel.

Alexandru Zub

Prezentarea institutului în limba engleza