1. STRUCTURA ADMINISTRATIVĂ LA FINELE ANULUI 2000

1.1. Forul tutelar
1.2. Conducerea Institutului
1.3. Colective de cercetare
1.4. Biblioteca

1.5. "Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol" (AIIX)
1.6. Personalul auxiliar
1.7. Adresa Institutului
1.8.
Fundația Academică "A. D. Xenopol"

 

1.1. Forul tutelar: Academia Română

1.2. Conducerea Institutului

Director:
Prof. univ. dr. Alexandru Zub, membru corespondent al Academiei Române

Secretar științific:
Dr. Dumitru Ivănescu

Consiliul științific:
Prof. univ. dr. Alexandru Zub, președinte
Dr. Dumitru Ivănescu, secretar științific

Prof. univ. dr. Dumitru Vitcu
Dr. Gheorghe I. Florescu
Dr. Flavius-Viaceslav Solomon

Leon Șimanschi
Dr. Florea Ioncioaia

1.3. Colective de cercetare

Istorie medie:
Leon Șimanschi, cercetător șt. pr. gr. II, șef colectiv
Dumitru Agache, cercetător șt. pr. gr. III
Dr. Viorel Butnariu, cercetător șt. pr. gr. III
Marius Chelcu, asistent cercetare
Cătălina Iliescu, asistent cercetare stagiar

Istorie modernă:
Prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, șef colectiv
Dr. Mihai-Ștefan Ceaușu, cercetător șt. pr. gr. I
Dr. Dumitru Ivănescu, cercetător șt. pr. gr. I

Istorie contemporană:
Dr. Gheorghe I. Florescu, cercetător șt. pr. gr. I, șef colectiv
Dorin Dobrincu, cercetător șt.
Andi Emanuel Mihalache, cercetător șt.
Dr. Gheorghe Onișoru, cercetător șt. pr. gr. I

Istoria relațiilor internaționale:
Dr. Veniamin Ciobanu, cercetător șt. pr. gr. I, șef colectiv
Dr. Flavius V. Solomon, cercetător șt. pr. gr. III

Istoria culturii:
Prof. univ. dr., m.c., Alexandru Zub, șef colectiv
Adrian M. Cioflâncă
, asistent cercetare
Dr. Florea Ioncioaia, cercetător șt. pr. gr III
Dr. Lucian Nastasă, cercetător șt. pr. gr. II

Leonidas Rados, cercetător șt.
Dr. Cătălin Turliuc, cercetător șt. pr. gr. III

Genealogie, heraldică, sigilografie:
Prof. univ. dr. Ștefan S. Gorovei, șef colectiv
Dr. Maria Magdalena Székely (Gorovei), cercetător șt. pr. gr. III

 

1.4. Biblioteca
Carmen Voroneanu, bibliotecar

1.5. "Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol" (AIIX)

Colegiul științific:
Prof. univ. dr. Ioan Caproșu
Dr. Veniamin Ciobanu
Dr. Gheorghe I. Florescu

Dr. Dumitru Ivănescu
Acad. Gheorghe Platon
Prof. univ. dr. Dumitru Șandru
Leon Șimanschi
Prof. univ. dr. Ion Toderașcu
Prof. univ. dr. Dumitru Vitcu
Prof. univ. dr. Alexandru Zub
, m.c., președinte

Redacția:
Dr. Florea Ioncioaia, redactor șef
Andi Emanuel Mihalache, secretar de redacție
Dr. Mihai-Ștefan Ceaușu, membru
Dr. Flavius-Viaceslav Solomon, membru
Conf. dr. Nelu Zugravu, membru

1.6. Personalul auxiliar
Camelia Andronache, secretară
Mihaela Daniluc, documentarist
Gabriela Roșu, îngrijitoare

1.7. Adresa Institutului
Str. Lascar Catargi nr. 15, RO-6600 Iași, Tel./fax: 212614, E-mail: xeno@mail.dntis.ro

1.8. Fundația Academică "A. D. Xenopol"
Constituită în anul 1992 ca așezământ auxiliar, fără scopuri lucrative sau politice, pe lângă Institutul omonim, ale cărui programe științifice își propune să le susțină, Fundația are ca scop principal valorificarea activității științifice a cercetătorilor, atât prin publicarea studiilor acestora în paginile propriei reviste, "Xenopoliana", cât și prin sprijinirea editării unor lucrări originale în domeniul istoriei naționale și universale. Organizarea unor manifestări științifice în domeniu, cu caracter național sau internațional, precum și încurajarea oricăror altor demersuri, menite să promoveze știința istorică ieșană, sunt alte scopuri majore ale sale. Consiliul de conducere este alcătuit din: prof. univ. dr. Alexandru Zub, președinte, dr. Flavius Solomon, secretar, prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, trezorier.

Contact