10. LISTA VOLUMELOR PUBLICATE ÎN PERIOADA 1990-2000

 

10.1. Volume de autor
10.2. Volume colective
10.3. Ediții
10.4. Volume editate în străinătate, colaborări

 

10.1. Volume de autor

    Bădărău, Gabriel, Între pajuri și semilună. Raporturi politice româno-habsburgice (1683-1853), Cluj University Press, 1996;
    Boicu, Leonid, Din istoria diplomației europene: Anul 1859 la români, Editura Institutul European, Iași, 1996;
    Idem, Principatele Române în raporturile politice internaționale. 1792-1821, Editura Institutului European, Iași, 2001;
    Buzatu, Gheorghe, Istorie interzisă, Craiova, 1990;
    Idem,
Mareșalul Antonescu în fața istoriei. Texte și documente, vol. I-II, Iași, 1990;
    Ceaușu, Mihai-Ștefan
; Emandi, Emil I., Să nu dărâmi dacă nu știi să zidești. Contribuții de morfologie urbană la cunoașterea istoriei orașului Suceava. 1388-1988, Editura "Glasul Bucovinei", Rădăuți-Iași, 1991;
    Ceaușu, Mihai-Ștefan
, Bucovina Habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. Iosefinism și postiosefinism (1774-1815), Fundația Academică "A. D. Xenopol", Iași, 1998;
    Ciobanu, Veniamin, La cumpănă de veacuri. Țările Române în contextul politicii poloneze de la sfârșitul secolului al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea, Editura Junimea, Iași, 1991;
   Idem, Politică și diplomație. Țările Române în raporturile polono-otomano-habsburgice (1601-1634), Editura Academiei Române, București, 1994;
    Idem, Românii în politica est-central europeană. 1648-1711, Editura Institutul European, Iași, 1997;
   Idem, Statutul juridic al Principatelor Române în viziune europeană (sec. XVIII), Iași, Editura Universității Al. I. Cuza, 1999;
    Idem, Carol al XII-lea și Românii (Charles XII et les Roumains), ediție bilingvă, București, Editura Domino, 1999;
   Dobrinescu, Valeriu Florin, Bătălia diplomatică pentru Basarabia, Editura Junimea, Iași 1991;
   Idem, Diplomația României. Nicolae Titulescu și Marea Britanie, Iași, 1991;
   Docea, Vasile,
Relații româno-germane timpurii, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 2000;
    Gorovei, Ștefan
S., Întemeierea Moldovei. Probleme Controversate, Editura Universității "Al . I. Cuza", Iași, 1997;
   Ioncioaia, Florea, Introducere în presa scrisă, Iași, Editura Universității "Al. I. Cuza", 2000;
   Lemny, Ștefan, Sensibilitate și istorie în secolul XVIII românesc, Editura Meridiane, București, 1990;
   Macovei, Adrian; Vitcu, Dumitru, Între Revolu
ție și Unire. Pagini de istorie socială, Casa Editorială "Demiurg", Iași, 1997;
    Nastasă, Lucian
, Generație și schimbare în istoriografia română (sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj, 1999;
    Negruți, Ecaterina
, Structura demografică a orașelor și târgurilor din Moldova. 1800-1859, Fundația Academică "A. D. Xenopol", Iași, 1997;
    Onișoru, Gheorghe
, Alianțe și confruntări între partidele politice din România. 1944-1947, Fundația Academia Civică, București, 1996;
   Idem, România în anii 1944-1948. Transformări economice și realități sociale, Fundația Academia Civică, București, 1998;
   Idem, ș.a., Istoria Partidu
lui Național Liberal, Editura All, București, 2000;
    Onișoru, Gheorghe
; Lupu, Marius; Nicoară, Cornel, Cu unanimitate de voturi, Fundația Academia Civică, București, 1997;
    Șandru, Dumitru
, Satul românesc între 1918 și 1944, Editura Cronica, Iași, 1996;
   Idem, Reforma agrară în România din 1945 , Editura Academiei Române, București, 2000.
   Șimanschi, Leon; Ciocan, Nistor; Ignat, Georgeta; Agache, Dumitru, Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXIII (1635-1636), Editura Academiei Române, București, 1996;
   Vitcu, Dumitru, George Enescu în spațiul artistic american, Editura Omnia, Iași, 1994;
   Idem, Relațiile româno-americane timpurii. Convergențe-divergențe, Editura Albatros, București, 2000;
   Zub, Alexandru, Istorie și finalitate, Editura Academiei Române, București, 1991;
   Idem, La sfârșit de ciclu. Despre impactul Revoluției Franceze, Editura Institutul European, Iași, 1994;
   Idem, Eminescu. Glose istorico-culturale, Editura Enciclopedică "Gheorghe Asachi", Chișinău, 1994;
   Idem, Impasul reîntregirii, Editura Timpul, Iași, 1995;
   Idem, Chemarea istoriei. Un an de răspântie în România postcomunistă, Editura Junimea, Iași, 1997;
   Idem, Discurs istoric și tranziție, Editura Institutul European, Iași 1998;
   Idem, De la istoria critică la criticism. Istoriografia română în epoca modernă, ed. II, Editura Enciclopedică, București, 2000;
   Idem, Orizont închis. Istoriografia română sub dictatură, Editura Institutul European, Iași, 2000;
   Idem, Reflections on the Impact of the French Revolution. 1789, de Tocqueville, and Romanian Culture, Editura The Center for Romanian Studies, Iași/Oxford/Portland, 2000;

10.2. Volume colective

    Bădărău, Gabriel (ed.), Itinerarii istoriografice. Profesorului Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65 de ani, Fundația Academică "A. D. Xenopol" (Seria Biblioteca Fundației), Iași, 1996;
    Bădărău, Gabriel; Boicu, Leonid; Nastasă, Lucian (ed.), Istoria ca lectură a lumii. Profesorului Alexandru Zub la împlinirea vârstei de 60 de bani, Fundația Academică "A. D. Xenopol" (Seria Biblioteca Fundației), Iași, 1994;
    Butnariu, Viorel (ed.), Tezaure din muzeele orașului Chișinău, secolele XVI-XVIII, Chișinău, 1994 (coord.);
    Butnariu, Viorel (ed.), Monnaies et parures du Musée National de Bucovine (în seria Fontes Nummorum Moldavie, I), Suceava, 2000;
    Butnariu, Viorel (ed.), Monnaies et parures du Musée d?Histoire de Iași (în seria Fontes Nummorum Moldavie, II), Iași, 2000;
    Buzatu, Gheorghe, Stela Cheptea, Saizu, Ioan (ed.), Eminescu: sens, timp și devenire istorică, vol. II, Iași, 1990;
    Florescu, Gheorghe I. (ed.), Relații româno-americane în timpurile moderne, Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași, 1993;
    Florescu, Gheorghe I.; Spiridon, Casian Maria (ed.), Iași, 14 decembrie 1989. Începutul revoluției române?, Editura Cogito, Oradea, 2000;
    Nastasă, Lucian (ed.), Studii istorice româno-ungare, Seria Bibliotheca Historiae Universalis (2), Fundația Academică "A. D. Xenopol", Iași, 1999;
   Nastasă, Lucian; Salat, Levente (ed.), Relații interetnice în România postcomunistă, Centrul de Resurse pentru diversitate etnoculturală, București, 2000;
    Turliuc, Cătălin (ed.), Istoria și teoria relațiilor internaționale. Studii, Editura Cantes, Iași, 2000.
    Zub, Alexandru (ed.), Cultură și societate. Studii privitoare la trecutul românesc, Editura Științifică, București, 1991;
    Idem (ed.), Temps et changement dans l?espace roumain. Fragments d?une histoire des conduites temporelles, Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași, 1991;
    Idem (ed.), Ion Nistor. 1876-1962. La împlinirea a trei decenii de la moartea istoricului și omului de stat. Cu tabel cronologic, bibliografic și indice de nume de Mihai-Ștefan Ceaușu, Seria Restitutio Historiographica (1), Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași, 1993;
    Idem (ed.), Victor Slăvescu. 1891-1977. La împlinirea unui secol de la nașterea savantului. Cu tabel cronologic, bibliografie și indice de Lucian Nastasă, Seria Restitutio Historiographica (2), Editura Academiei Române, București, 1993;
    Idem (ed.), Ilie Minea (1881-1943). La împlinirea unei jumătăți de secol de la moartea istoricului. Tabel cronologic, bibliografie și indice de Lucian Nastasă, Seria Restitutio Historiographica (3), Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași, 1996;
    Idem (ed.), Identitate / alteritate în spațiul cultural românesc, Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași, 1996;
    Zub, Alexandru; Solomon, Flavius (ed.), I. D. Ștefănescu. 1886-1981, Seria Restitutio Historiographica (4), Fundația Academică "A. D. Xenopol", Iași, 1997;

10.3. Ediții

    Generalul Henri Berthelot. Memorii și corespondență, ediție îngrijită de Gheorghe Florescu, Editura Cronica, Iași 1997; ed. a II-a, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000;
    Cihodaru, Constantin; Caproșu, Ioan, Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXIV (1637-1638), Editura Academiei Române, București, 1998;
    Gonța, Alexandru I., Studii de istorie medievală, texte selectate și pregătite pentru tipar de Maria Magdalena Székely și Ștefan S. Gorovei, Editura Dosoftei, Iași, 1998;
    Lupu, Nicolae, Prin lume: Jurnal american, text stabilit, studiu introductiv, note și comentarii, indice de Gheorghe I. Florescu, Iași, 1995;
    Panaitescu, P. P., Nicolae Milescu Spătarul (1636-1708), ediție îngrijită, studiu introductiv și note de Ștefan S. Gorovei, Chișinău, 1993;
   Idem, Interpretări românești, ediție de Ștefan S. Gorovei și Maria Magdalena Székely, București, 1994;
    Idem, Petru Movilă. Studii, ediție îngrijită, postfață, note și comentarii de Ștefan S. Gorovei și Maria Magdalena Székely, Editura Enciclopedică, București, 1996;
    Turdeanu, Emil, Oameni și cărți de altădată, I, ediție îngrijită de Ștefan S. Gorovei și Maria Magdalena Székely, Editura Enciclopedică, București, 1997;

10.4. Volume editate în străinătate, colaborări

    Feleszko, Kazimierz (ed.), O Bukowinie. Razem czy odzielnie?, Pila, Warszawa, 2000.
Contribuții: Veniamin Ciobanu.

    Heppner, Harald (ed.), Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Böhlau Verlag, Wien-Köln-Weimar, 1997.
Contribuții: Dumitru Agache, Mihai-Ștefan Ceaușu, Veniamin Ciobanu, Vasile Docea, Gheorghe I. Florescu, Florea Ioncioaia, Stela Mărieș, Lucian Nastasă, Gheorghe Onișoru, Leon Șimanschi, Dumitru Vitcu, Alexandru Zub.

    Heppner, Harald (ed.), Czernowitz. Die Geschichte einer ungewöhnlichen Stadt, Böhlau Verlag, Köln-Weimar-Wien, 2000.
Contribuții: Mihai-Ștefan Ceaușu.

    Karady, Victor; Kulczykowski, Mariusz (ed.), L?enseignement des Elites en Europe Centrale (19-20e siècles), Université Jagellonne, Cracovie, 1999.
Contribuții: Lucian Nastasă.

    Keghel, Isabelle de; Maier, Robert (ed.), Auf den Kehrichthaufen der Geschichte? Der Umgang mit der sozialistischen Vergangenheit, Verlag Hansische Buchhandlung, Hannover, 1999.
Contribuții: Alexandru Zub.

    Marès, Antoine (ed.), Histoire et povoir en Europe médiane, Edition L?Hasmattan, Paris, 1996;
Contribuții: Alexandru Zub.

    Rumpler, Helmut; Urbanitsch, Peter (ed.), Die Habsburgermonarchie. 1848-1918, vol. VII: Verfassung und Parlamentarismus, 2. Teilband: Die Regionalen Repräsentativkörperschaften, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2000.
Contribuții: Mihai-Ștefan Ceaușu.

    Timmermann, Heiner (ed.), Die Entstehung der Nationalbewegung in Europa. 1750-1849, Duncker & Humblot, Berlin, 1993.
Contribuții: Mihai-Ștefan Ceaușu.

    Timmermann, Heiner (ed.), Nationalismus und Nationalbewegung in Europa. 1914-1945, Dunker& Humblot, Berlin, 1999.
Contribuții: Mihai-Ștefan Ceaușu.

    Williams, David (ed.), Celebrating George Enesco. A Symposium, Washington&Pella, 1998.
Contibuții: Dumitru Vitcu.

    Winkler, Martina, Ute, Dietrich (ed.), Okzidentbilder. Konstruktionen und Wahrnehmungen, Leipzig, 2000.
Contribuții: Flavius-Viaceslav Solomon.

 

Contact