3. PROGRAME ȘI PROIECTE DE CERCETARE

 

    Pe parcursul celor zece ani, cercetătorii Institutului, dezvoltând unele proiecte mai vechi sau altele noi, au abordat o multitudine de tematici, de mare interes pentru istoriografia românească actuală, ce acoperă, cronologic vorbind, un mare segment de timp din istoria românilor, respectiv din evul mediu și până la începuturile regimului comunist în România. De câțiva ani, ca urmare a măsurilor luate de conducerea Academiei Române, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol? și-a restructurat maniera de organizare a cercetării, renunțând la sistemul colectivelor, în favoarea programelor și proiectelor. Dată fiind mulțimea proiectelor derulate pe parcursul unui deceniu și nevoia de economie a spațiului, vom prezenta spre ilustrare doar cele din ultimul an al perioadei la care facem referință. Astfel, în cursul anului 2000, în cadrul instituției s-au derulat un număr de șase proiecte, în cuprinsul cărora a fost inclus întregul corp de cercetare. Fiecare din aceste programe, aflate în stadii diferite de realizare, cuprinde unul sau mai multe proiecte de cercetare, la care lucrează unul sau mai mulți cercetători.
   Un prim program, intitulat: Instrumente de lucru: Evul Mediu, coordonat de Leon Șimanschi, cuprinde un proiect privitor la editarea vol. XXV (1639-1640) și XXVII (1643-1644) din colecția Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, la care au colaborat Leon Șimanschi, Dumitru Agache, Marius Chelcu, Cătălina Iliescu, precum și un altul: Repertoriu numismatic medieval românesc, partea II, 1601-1650, de care a răspuns dr. Viorel Butnariu.
    Sub coordonarea prof. univ. dr. Ștefan S. Gorovei s-a lucrat la programul Forme și manifestări ale puterii în istoria românilor, dezvoltându-se proiectele: Puterea: deținătorii și exercitarea ei (Moldova, secolele XV-XVIII), de către prof. dr. Ștefan S. Gorovei și dr. Maria Magdalena Székely (Gorovei), și Discursul legitimant al puterii în secolul XIX, de dr. Vasile Docea.
    Programul Construcție națională și comunicare interetnică: alogenii în spațiul românesc, coordonat de prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, a însumat șase proiecte, anume: Contribuția alogenilor în procesul modernizării societății românești, responsabil prof. univ. dr. Dumitru Vitcu; Români și alogeni în viața politică a Basarabiei (1812-1918), dr. Flavius Solomon; Geneza chestiunii evreiești și locul ei în raporturile internaționale ale Principatelor (1832-1866), dr. Dumitru Ivănescu; Români și alogeni în viața politică a Bucovinei (1861-1918), dr. Mihai-Ștefan Ceaușu; Naționalitățile în România modernă. Cadrul juridic, dr. Cătălin Turliuc; Minoritari în România Mare: statutul și organizațiile politice ale evreilor (1918-1924), dr. Gheorghe I. Florescu
    În cadrul programului Problema orientală. Factori și implicații în Europa Est-Centrală, dr. Veniamin Ciobanu a urmărit un proiect științific privitor la Puterile nordice, Principatele Române și problema orientală (1699-1815).
   La prezentarea programelor Institutului către forurile tutelare, Secția de Istorie a Academiei Române a identificat programul Direcții și modele în cultura românească (sec. XIX-XX), coordonat de prof. univ. dr. Alexandru Zub, m.c., drept program de excelență al Academiei. Acesta cuprinde proiectele: Teorie și metodă în istoriografia românească interbelică, responsabil prof. univ. dr. Alexandru Zub; Elite, concepții și practici educative în epoca regulamentară, dr. Florea Ioncioaia; Discurs politic și spațiu public în Moldova regulamentară, 1834-1849, Adrian Mihai Cioflâncă; Preocupări de bizantinistică în România până la 1848, Leonidas Rados, și, în fine, Strategii matrimoniale în mediul universitar românesc, 1860-1948, dr. Lucian Nastasă.
    Programul România în primii ani ai dictaturii comuniste, 1948-1956, coordonat de dr. Gheorghe Onișoru, a însumat proiectele: Stalinismul politic: 1948-1956, asumat de dr. Gheorghe Onișoru; Modelul sovietic în cultură: istoriografia "obsedantului deceniu", de Andi Mihalache, și Rezistența armată anticomunistă în România, 1944-1956, de Dorin Dobrincu.
   Rezultatele investigațiilor științifice efectuate în cadrul tuturor programelor și proiectelor dezvoltate de cercetătorii Institutului, pe parcursul acestui deceniu, au fost valorificate în cadrul a câtorva sute de studii și articole publicate, a unor lucrări monografice sau a unor teze de doctorat, precum și în numeroasele comunicări susținute la diferite reuniuni științifice interne sau internaționale.

 

Contact