4. MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE

4.1. Interne
4.2. Internaționale

 

4.1. Interne

Un capitol distinct în activitatea Institutului, în deceniul ce a trecut, a fost cel al comunicării cu specialiștii în domeniu și cu marele public. Acest lucru s-a realizat atât prin intermediul ședințelor bilunare de comunicări, cât mai ales prin intermediul numeroaselor manifestări științifice (congrese, simpozioane, colocvii, mese rotunde etc.) organizate în această perioadă prin eforturile proprii ale Institutului sau în colaborare cu alte instituții. Dintre acestea, multe s-au bucurat de o largă participare națională sau internațională. Multe dintre acțiunile organizate au fost dedicate unor personalități politice și culturale românești, altele s-au circumscris unor manifestări științifice mai ample, precum ?Zilele Academice Ieșene". Din lunga serie a manifestărilor științifice organizate în această perioadă, amintim simpozioanele: Istoria românilor în context internațional (1991), Drept european și drept islamic în spațiul românesc (1992, 1994), Io, Vasile Voievod, domn al Țării Moldovei (1994), Imaginea străinului în mentalul românesc (1995), Națiune și naționalism în România secolului XX (1996), Suveranitate și ideologie politică în evul mediu (1997), Demistificarea istoriei, un imperativ al prezentului (1998), Franța - Model cultural și politic pentru România secolelor XIX-XX (1999), Țările Românești și întemeierea principatelor (2000) etc. De asemenea se cuvin amintite și acțiunile științifice organizate cu implicare internațională, precum Al doilea congres internațional al Societății Americane de Studii Românești (1993), Manualul de istorie ca instrument al relațiilor interetnice (1997), Congresul Internațional de Istoria Evreilor din România (1999), la care au participat istorici din Ungaria, Germania și S.U.A, sau simpozionul Istoria și teoria relațiilor internaționale.Relații româno-germane în secolele XIX-XX (2000), realizat în colaborare cu Universitatea ?Petre Andrei" și Institut für Deutsche Geschichte und Kultur Südosteuropas din München.

4.2. Internaționale

În intervalul de timp avut în vedere în această lucrare, cercetătorii Institutului ?A. D. Xenopol" au participat la peste cincizeci de reuniuni științifice organizate peste hotare (Austria, Franța, Germania, Italia, Polonia, S.U.A., Ucraina etc.). Dintre acestea, în primul rând se cuvine amintită participarea la Congresele Mondiale de Științe Istorice de la Madrid, 1990, și Oslo, 2000 (Alexandru Zub), precum și la unele manifestări de mare anvergură științifică, precum seria de Colocvii ?Tocqueville" desfășurate la Moscova și Cracovia în 1993, Budapesta, Zagreb și Valognes în 1994 (Alexandru Zub), Congresul Istoricilor Americani desfășurat la Phoenix în 1992 (Dumitru Vitcu), Colocviul polono-român de la Cracovia din 1994 (Veniamin Ciobanu), simpozioanele pe tema ?Mișcările naționale din Europa. 1759-1945", desfășurate în mai multe etape la Academia Europeană de la Otzenhausen (Germania) între 1991 și 1995 (Mihai-Ștefan Ceaușu), sau Congresul Academiei Româno-Americane de Științe și Arte, desfășurat la Rochester, New York, în 1998 (Gheorghe I. Florescu).

 

Contact