5. COLABORĂRI CU INSTITUȚII ACADEMICE DIN STRĂINĂTATE

    Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" a dezvoltat în ultimul deceniu o serie de contacte științifice cu numeroase universități de peste hotare, precum Universitatea din Graz (Austria), cea din Bielefeld, Freiburg sau Münster (Germania), cu diferite institute, precum Institut National des Langues et Civilisations Orientale (Paris), Österreichische Ost- und Südosteuropa Institut (Viena), Bukowina Institut (Augsburg), Südosteuropa Institut (München), sau cu diferite academii, precum Academia de Științe a Austriei, a Poloniei, Academia Europeană de la Otzenhausen, Academia Româno-Americană de Științe și Artă etc. Aceste contacte au stat la baza organizării în comun a unor simpozioane, precum cel realizat cu Institut für Deutsche Geschichte und Kultur Südosteuropas, din München, a participării unor cercetători la unele manifestări științifice organizate de aceste instituții academice sau la realizarea unor lucrări științifice. Sugestivă în această ultimă direcție este participarea unui număr de 12 cercetători din cadrul Institutului la un proiect de cercetare realizat în comun cu Universitatea din Graz, soldat în final cu publicarea contribuțiilor colaboratorilor în volumul editat de prof. univ. dr. Harald Heppner, Die Rumänen und Europa vom Mittelalter bis zur Gegenwart, și apărut la prestigioasa editură Böhlau din Viena în 1997.
    În afara deplasărilor ocazionate de participarea la diferite congrese, simpozioane sau colocvii internaționale, o importanță deosebită pentru întărirea contactului cu o serie de instituții academice, dar și cu unii istorici de marcă din străinătate, au avut-o stagiile de cercetare, de mai lungă sau scurtă durată, de care au beneficiat unii dintre cercetătorii Institutului, precum: Corneliu-Gabriel Bădărău (S.U.A., 1990-1991), Florea Ioncioaia (Franța, 1991-1992, 1993, 1997, 2000), Vasile Docea (Germania, 1993-1994, 1997), Veniamin Ciobanu (Anglia, 1997; Suedia, 1997; Italia, 2000), Mihai-Ștefan Ceaușu (Franța, 1993; Austria, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000), Cătălin Turliuc (Anglia, 1992; S.U.A., 1995; Ungaria, 1996, 1997; Italia, 1998, 2000), Lucian Nastasă (Franța, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997; Ungaria, 1992-2000), Dumitru Vitcu (SUA, 1992, 1997; Israel, 1997), Dumitru Ivănescu (Israel, 1993), Alexandru Zub (Spania, 1990; Franța, 1993; Ungaria, 1999-2000; Norvegia, 2000) ș.a.

Contact