6. ACTIVITATE DIDACTICĂ

    Unii cercetători de prestigiu din cadrul Institutului desfășoară în paralel cu activitatea de cercetare și o prodigioasă activitate didactică la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași (Alexandru Zub, ce predă ocazional și la Institutul European; Ștefan S. Gorovei), la Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava (Dumitru Vitcu) sau la Universitatea din Galați (Dumitru Șandru), împărtășind studenților, în calitate de profesori, din experiența științifică dobândită. Din aceeași dorință, de a face cunoscute cunoștințele acumulate, în timp, tinerilor ce studiază istoria, alți cercetători au fost (Mihai-Ștefan Ceaușu, Veniamin Ciobanu) sau sunt (Florea Ioncioaia, Gheorghe Onișoru, Cătălin Turliuc) cadre didactice asociate la diferite universități de stat sau particulare, iar unii chiar au renunțat la Institut spre a se dedica exclusiv acestei profesii (Corneliu-Gabriel Bădărău, Vasile Docea, Dumitru Șandru).
    Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" a dobândit în acest deceniu, ca urmare a activității sale științifice merituoase, dreptul de organiza examene de doctorat. Ca urmare, sub conducerea și controlul științific asigurat de profesorii universitari Alexandru Zub, Dumitru Șandru, Dumitru Vitcu și de cercetătorul științific gr. I, dr. Veniamin Ciobanu, un număr de doctoranzi desfășoară, în cadrul Institutului, diferite faze din activitatea doctorală.

 

Contact