7. BIBLIOTECA INSTITUTULUI

7.1. Fondul de carte
7.2. Folosirea bibliotecii
7.3. Programul de lucru cu publicul al bibliotecii

7.1. Fondul de carte

Fondul de carte aparținător Bibliotecii Institutului "A. D. Xenopol" a cunoscut o diminuare sensibilă, atât ca urmare a reorganizării Institutului în 1990, când lucrările de istorie veche și arheologie au fost transferate bibliotecii Institutului de Arheologie, cât și prin preluarea unui număr de lucrări de către biblioteca Centrului de Studii și Civilizație Europeană din Iași, odată cu plecarea la acest centru a unor membrii ai Institutului, la finele anului 1991 și începutul lui 1992. Diminuările nu au putut fi acoperite prin achiziții de carte, date fiind fondurile mici pe care le-a primit Institutul "A. D. Xenopol" pentru acest scop, în toată această perioadă. Ca atare, la finele anului 2000, fondul de carte însuma peste 47.000 de titluri de carte și peste 12.000 de titluri de reviste, în cursul anului realizându-se o creștere a fondului cu 52 de unități bibliografice achiziționate prin cumpărare și 84 primite ca donație.

 

7.2. Folosirea bibliotecii

Biblioteca este destinată să sprijine în primul rând activitatea științifică a cercetătorilor din Institut, nefiind o bibliotecă publică. Cu toate acestea, deși dispune de un personal de deservire foarte redus (un bibliotecar cu studii superioare), cu acordul conducerii Institutului, ea este deschisă cadrelor didactice universitare și studenților, iar uneori, în mod excepțional, și pentru alte persoane interesate să consulte fondul de carte al Institutului.

În anul 2000, Biblioteca Institutului a fost cercetată de un număr de 300 de cititori. Dintre aceștia, 60 au provenit din mediul academic (cercetători, cadre didactice universitare etc.), 210 au fost studenți, atât de la Facultatea de Istorie a Universității "Al. I. Cuza", cât și de la alte facultăți sau de la unele universități particulare din Iași, iar 30 au provenit din diverse alte medii. Cei 300 de cititori au folosit un număr de 3700 de cărți și reviste din fondul bibliotecii. Pe lângă cercetătorii români, fondul de carte al bibliotecii a fost investigat și de unii cercetători din străinătate.

Pentru nevoile de informare a cititorilor, biblioteca dispune de un catalog alfabetic pentru cărți și periodice, precum și de un catalog tematic, care se află încă în lucru.

Prin intermediul bibliotecii s-au derulat și în anul 2000, ca întotdeauna, schimburile externe de publicații ale Institutului (în special "Anuarul Institutului"), cu peste o sută de institute de profil și universități din străinătate.

7.3. Programul de lucru cu publicul al bibliotecii

Luni, miercuri, joi, vineri: 10-14;
Marți: 10-12

 

Contact