9. PUBLICAȚIILE INSTITUTULUI

 

9.1. Periodice
9.2. Serii tematice

 

9.1. Periodice

"Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol" (AIIX) este principala revistă editată de Institut, ce se publică sub egida Academiei Române. Apărută încă din anul 1964, cu titlul "Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie A. D. Xenopol" (AIIAI) și devenită între timp una din cele mai prestigioase reviste de specialitate din România, grație studiilor publicate și a eforturilor redactorilor săi (Ion Caproșu, Leon Șimanschi), ea își datorează actualul nume reorganizării survenite la nivelul instituției în anul 1990. Chemat să dea expresie liniilor programatice adoptate de Institutul "A. D. Xenopol", curând după schimbările din decembrie 1989, "Anuarul" și-a propus și își propune să redea istoriografiei românești demnitatea științifică și morală, necesară cercetării și prezentării trecutului nostru, în conformitate cu adevărul științific, neîmpietat de ingerințele politicului. În deceniul ce a trecut, mai întâi sub redacția lui Ștefan S. Gorovei (1990-1995), apoi a lui Leon Șimanschi (1996), Vasile Docea (1997-1999) și actualmente a lui Florea Ioncioaia, "Anuarul" a găzduit în paginile sale, tot mai diminuate de restrângerile financiare ale ultimei perioade, studii de o mare diversitate tematică: aspecte culturale, instituționale și documentare ale evului mediu, construcția economică, politică și socială a modernității, demografie istorică, istoria elitelor, dezvoltarea culturii naționale, românii în relațiile internaționale, istoria celui de-al doilea război mondial și a comunismului românesc, dezbateri legate de teoria istoriei sau de științele auxiliare, la care se adăugă recenziile și notele bibliografice, menite să surprindă fenomenul istoriografic contemporan. Sumarele tomurilor XXVII-XXXVI, redate mai jos, dau imaginea cea mai sugestivă a diversității studiilor publicate, dar și a contribuției aduse la îmbogățirea istoriografiei românești a ultimului deceniu.

Tomul XXVII, 1990

Alexandru Zub, Cuvânt înainte, p. V-VII
Petre Ș. Năsturel, Mélanges roumano-athonites (I), p. 1-22
Șerban Papacostea, Înfruntări politice și spirituale în sud-estul Europei: 1204-1241 (II), p. 23-49
D. Suciu, Alexandru Sterca Șuluțiu și mișcarea națională românească (III), p. 50-72
N. A. Ursu, Letopisețul Țării Moldovei până la Aron vodă - opera lui Simion Dascălul (II), p. 73-101
Veniamin Ciobanu, Cauze politice și implicații juridice ale stabilirii raporturilor româno-polone la sfârșitul secolului XIV (1387-1396), p. 103-119
D. Șandru, Proprietatea funciară rurală din România de la reforma agrară din 1945 până la colectivizarea agriculturii (I), p. 121-136
Vasile Lica, Specificul național la G. Călinescu. Dimensiunea traco-getică, p. 137-146
Lucian Nastasă, G. Călinescu și Universitatea din Iași. Pe marginea unei corespondențe, p. 147-154

Discuții
Alexandru V. Diță, Despre o ficțiune istoriografică, p. 155-169

Studii documentare
Adrian Andrei Rusu, Întregiri și interpretări privitoare la itinerariile lui Iancu de Hunedoara, p. 171-185
Gheorghe I. Florescu, Duiliu Zamfirescu: publicist și memorialist, p. 187-193
Paul Mihail, Vechi tipărituri românești (1831-1871) (III), p. 195-214

Opera posthuma
Alexandru V. Boldur, Privire generală asupra domniei lui Ștefăniță, fiul lui Bogdan, p. 215-220

Arhiva genealogică
Simpozion Genealogie și istorie, p. 221-222
Ștefan S. Gorovei; Mihai Sorin Rădulescu, Constantin Basarab Brâncoveanu. Strămoșii, înrudirile și calea spre tron, p. 223-237

Paul Păltănea, Știri inedite despre familia domnitorului Antioh Cantemir (II), p. 239-257
Vlad Zirra,
Medici din Moldova veacului trecut: Dimitrie Samurcaș și descendența sa (II), p. 259-268

 

Tomul XXVIII, 1991

Alexandru Zub, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol". Semicentenar, p. 1-7

Alexander von Humboldt-220
Alexandru Zub, Alexander von Humboldt im rumänischen Kulturraum, p. 9-20
Sorin Antohi, Alexander von Humboldt: o retrospectivă epistemologică, p. 21-27
Alexandru Ungureanu, Alexander von Humboldt - créateur de la géographie scientifique, p. 29-41
Gheorghe Mustață, Alexander von Humboldt - from Geobotanic to "Kosmos", p. 43-52
Petre Ș. Năsturel, Mélanges roumano-athonites (II), p. 53-72
Gheorghe I. Florescu; Donald E. Bain, (St. John Fisher College, Rochester, New York), William S. Culbertson and Romania (1925-1928), p. 73-79
Virgil Ciocîltan, Geneza politicii pontice a Hoardei de Aur (1261-1265), p. 81-101
Eugen Denize, Relațiile Țărilor Române cu Spania în epoca lui Mihai Viteazul, p. 103-121
D. Suciu, Alexandru Sterca Șuluțiu și mișcarea națională românească (IV), p. 123-142
D. Șandru, Proprietatea funciară rurală din România de la reforma agrară din 1945 până la colectivizarea agriculturii (II), p. 143-162
Constanța Costea, O piesă nouă pentru catalogul picturii bizantine în România, p. 163-168
Lucács Antal, O campanie angevină necunoscută din anul 1382, p. 169-178
Veniamin Ciobanu, Între Ungaria și Polonia: o politică de echilibru (1396-1444), p. 179-196
Maria Teodor, Continuitatea Reformei în Moldova medievală, p. 197-209
Tudor Mateescu, Pescuitul în Dobrogea în timpul stăpânirii otomane, p. 211-220
Ecaterina Negruți, Aspecte privind relațiile agrare în România în epoca modernă. Angajarea lucrătorilor agricoli, p. 221-232
Dumitru P. Ionescu, Construirea liniei ferate Dolhasca-Fălticeni, p. 233-241
Alexandru Zub, Benjamin Franklin în spațiul regenerării românești, p. 243-249
Nicolae Dascălu, Imaginea opiniei publice din S.U.A. asupra evoluției economice a României Mari (1919-1939), p. 251-268

Discuții
Violeta Barbu, Proza oratorică în cultura românească veche: un gen literar?, p. 269-284

Studii documentare
Maria Magdalena Székely, Itinerarii domnești: Petru Rareș, p. 285-299
Mircea Ciubotaru, Toponimia bazinului hidrografic Rebricea (jud. Iași-jud. Vaslui). Oiconimele. Perspectivă istorică (I), p. 301-332

Addenda et corrigenda
Paul Mihail, Din nou despre daniile voievodale către schitul Poiana Mărului (Buzău), p. 333-340

Arhiva genealogică
Ștefan S. Gorovei, Un bilanț și un program, p. 349-351
Nicolae Docan,
"Cubăia" - soția lui Constantin vodă Cantemir, p. 353-376
Paul Păltănea, Știri inedite despre familia domnitorului Antioh Cantemir (III), p. 377-390
Vlad Zirra,
Medici din Moldova veacului trecut: Dimitrie Samurcaș și descendența sa (III), p. 391-408
Mihai Sorin Rădulescu, Pe marginea unui studiu genealogic, p. 409-411

 

Tomul XXIX, 1992

Închinare lui Ștefan cel Mare și Sfânt la 535 de ani de la încoronarea sa
P. P. Panaitescu, Ștefan cel Mare. O încercare de caracterizare, p. 1-18
Constantin Rezachevici,
A fost Ștefan cel Mare "ales" domn în aprilie 1457?, p. 19-33
Veniamin Ciobanu,
Idee și faptă politică la Ștefan cel Mare, p. 35-41
Maria Magdalena Székely, "Dixit Waywoda", p. 43-52
Sergiu Iosipescu,
Contribuții la istoria Moldovei lui Ștefan cel Mare, p. 53-65
Șerban Papacostea, Moldova lui Ștefan cel Mare și genovezii din Marea Neagră, p. 67-73
Ștefan S. Gorovei, 1473: Ștefan, Moldova și lumea catolică, p. 75-83
Nicoară Beldiceanu-Nădejde, Știri otomane privind Moldova ponto-dunăreană (1486-1520), p. 85-117
Mihai-Ștefan Ceaușu; Emil Ioan Emandi, Aspecte din evoluția economico-socială și urbană a orașului Suceava. II. Perioada 1786-1815, p. 119-134
D. Suciu,
Alexandru Sterca-Șuluțiu și mișcarea națională românească (V), p. 135-157
Dumitru Vitcu, 11 februarie 1866: hermeneutica unei pretinse revol
uții, p. 159-188
D. Șandru, Legislația privitoare la cooperația românească interbelică, p. 189-213
Gh. Onișoru, P.C.R. - evoluția programului și practica guvernării 1944-1947, p. 215-238
Paul Cernovodeanu,
O operă cantemiriană mai puțin cunoscută: Istoria lui Brâncoveanu și a Cantacuzinilor, p. 239-249
N. A. Ursu,
Un cronicar brașovean necunoscut, din secolul XVIII: Simeon Hîrs, p. 251-276
Con
stanța Costea, Referințe livrești în pictura murală moldovenească de la sfârșitul secolului XV, p. 277-283
Veniamin Ciobanu, Idei politice la Nestor Ureche
: determinări, surse, motivații, p. 285-300
Epifanie Cozărescu, Ultimii doi colaboratori ai Lexiconului de la Buda: Ioan Theodorovici și Alexandru Theodori, p. 301-306
Vasile Docea, Din activitatea lui C.A. Kuch, consul al Prusiei în Moldova (1833-1842), p. 307-322

Discuții
Dumitru Velciu, Constantin Căpitanul Filipescu redivivus?, p. 323-356
Gheorghe I. Florescu, N. Iorga: omul politic, p. 357-361

Documente
D. Ivănescu; Virginia Isac, Documente franceze despre desăvârșirea Unirii Principatelor Române (1860-1861) (I), p. 363-384

Studii documentare
Sorin Antohi, Timp și narațiune. Tendințe noi în teoria istoriei, p. 385-394
Veniamin Ciobanu, Din istoriografia raporturilor politice internaționale ale Țărilor Române din secolul XVII: realizări și perspective (II), p. 395-417
Mircea Ciubotaru, Toponimia bazinului hidrografic Rebricea (jud. Iași - jud. Vaslui). Oiconimele. Perspectivă istorică (II), p. 419-451

Arhiva genealogică
Al III-lea Simpozion "Genealogie și istorie", p. 491-492
Paul Păltănea, Precizări în legătură cu originea familiei lui Miron Costin, p. 493-499
Ștefan S. Gorovei, Urecheștii - model cu ascensiune socială. Recuperări, restituiri?, p. 501-510
G. Bezviconi,
Cercetări genealogice românești (I), p. 511-520
Radu Crețeanu, Genealogii țărănești, p. 521-527
I. C. Miclescu-Prăjescu, Contribuții la biografia poetului Matei Millo (1756-1801), p. 529-536
Alexandru Perietzianu-Buzău, Considerații asupra valorii genealogice a "Arhondologiei Moldovei" de C. Sion, p. 537-543
Ștefan S. Gorovei, Un plan de lucru: "Corpus Genealogiarum", p. 545-548

Tomul XXX, 1993

Alexandru Zub, Politische Änderung und Geschichtsdenken in Rumänien, p. 1-13
Emilian Bold; Valeriu Dinescu, Nazi Germany?s Rearming and Public Opinion?s Attitude (I), p. 15-39

Oameni și cărți de altădată (I)
Ion-Radu Mircea, Din trecutul vechii culturi scrise în Moldova, p. 41-47
Emil Turdeanu,
Autori, copiști, cărți, zugravi și legători de manuscrise în Moldova (1552-1607) (I), p. 49-90
Klara Jako, Istoria bibliotecii unei familii patriciene din Cluj în secolul XVI, p. 91-95
Silviu Vacaru,
Activitatea diecilor din cancelaria domnească a Moldovei în prima jumătate a secolului XVII, p. 97-113
Magda Jianu,
Știri noi despre cronograful de tip Danovici din biblioteca lui Eminescu, p. 115-122
Iacob Mârza,
Semnificația cărții în comunitățile rurale românești transilvănene (secolele XVII-XVIII) în lumina însemnărilor: mentalitate și sensibilitate, p. 123-136
Paul Mihail,
Amartolon soteria: două manuscrise din Moldova secolului XVIII, p. 137-159
N.A. Ursu,
Un cronicar moldovean nedreptățit: Ienache Cogălniceanu, p. 161-194
Veluța Făgurel, Din biblioteca lui Constantin vodă Hangerli, p. 195-198
Virgil Cândea,
Melchisedec Ștefănescu și Alexandru Odobescu: o contribuție necunoscută de mariologie românească, p. 199-208
Virgil Joița, Semnificația politică a editării primei istorii a revoluției lui Tudor Vladimirescu (Craiova, 1874), p. 209-213
Alexandru Florin Platon, Impactul aristotelic asupra gândirii medievale a Occidentului latin (I), p. 215-235
Flavius Solomon, Dominație politică și structuri confesionale în Moldova de Jos la vremea întemeierii statului, p. 237-252
I. Caproșu, Structuri fiscale și administrative într-un catastif moldovenesc de vistierie din 1606, p. 253-278
Viorel M. Butnariu,
Evoluția statutului politico-juridic al principatului Transilvaniei și implicațiile sale monetare (1606-1629), p. 279-293
Veniamin Ciobanu,
Interferențe și conexiuni politice în Europa central-estică în timpul Războiului de 30 de ani (1632-1645), p. 295-316
Gheorghe Cliveti,
Revoluția Franceză și "secolul naționalităților", p. 317-343
Gheorghe Onișoru, Dizidențele partidelor politice din România după 1944, p. 345-362
D. Șandru, Comuniștii, țăranii și marii proprietari funciari din România în lunile premergătoare legiferării reformei agrare din 1945, p. 363-386
Veniamin Ciobanu, Miron Costin
și "modelul polonez" (schiță de portret politic), p. 387-396
Mihai-Ștefan Ceaușu, Aspecte juridice ale instituirii administrației habsburgice în Bucovina, p. 397-402
Anghel Popa,
Aspecte ale istoriei militare a poporului român în revoluția de la 1848, p. 403-410
D. Șandru, Concesiunea telefoanelor României din 4 iulie 1930 reflectată în rapoartele Legației și Consulatului american din București, p. 411-421

Pagini de istorie locală: Iași
Sorin Iftimi, Vechi peceți ale târgului Iașilor, p. 423-434
Maria Magdalena Székely
; Ștefan S. Gorovei, Contribuții la istoria Trei-Ierarhilor, p. 435-448

Documente
Petronel Zahariuc, O carte de judecată de la începutul veacului XIX, p. 449-459
D. Ivănescu; Virginia Isac, Documente franceze despre desvârșirea Unirii Principatelor Române (1860-1861) (II), p. 461-482

Discuții
Dumitru Nastase, "Necunoscute" ale izvoarelor istoriei românești, p. 483-499
Andronikos Falangas (Atena), Cu privire la datarea alegerilor lui Nifon II ca patriarh ecumenic, p. 501-506

Studii documentare
Viorel Panaite, Cutuma în relațiile româno-otomane (secolele XVI-XVIII). Puncte de plecare pentru o discuție istoriografică, p. 507-522
Bogdan Murgescu; Florin Bonciu, Considerații asupra abordării mondiale a proceselor istorico-economice, p. 523-547

Dezbateri istoriografice
Sorin Antohi, Cuvintele și lumea. Constituirea limbajului social-politic modern în cultura română (I), p. 549-572

Miscellanea
Viorel M. Butnariu; Voica-Maria Pușcașu, Tezaure monetare din secolele XV-XVII descoperite în Moldova (II), p. 573-576
Mihai-Răzvan Ungureanu, Un document cartografic de la finele secolului XVII, p. 577-584

Addenda et corrigenda: Varia numismatica
Viorel M. Butnariu, Note numismatice (II), p. 585-592

Arhiva genealogică
Al IV-lea Simpozion de studii genealogice. Comisia de Heraldică, Genealogie și Sigilografie, Filiala Iași, p. 611-612
Mihai Sorin Rădulescu, În jurul noțiunii de "elită", p. 613-622
Ștefan S. Gorovei, Genealogia domnilor Moldovei în veacul XIV, p. 623-651
Maria Magdalena Székely, Neamul lui Nestor Ureche, p. 653-670
D. Dragnev
; A. Eșanu (Chișinău), Familia Abaza în Rusia. Noi contribuții documentare, p. 671-678
Cătălina Opaschi, Vistierniceasa Elena Sturdza și "une affaire de famille" la Viena (1847), p. 679-690
G. Bezviconi,
Cercetări genealogice românești (II), p. 691-701

Tomul XXXI, 1994

"Io Vasilie Voievod, domn al Țării Moldovei" - 360 de ani de la urcarea pe tron
Ștefan S. Gorovei, Când a primit Lupu vornicul domnia Moldovei?, p. 3-8
Nistor Ciocan,
Considerații privind politica internă a lui Vasile Lupu în prima parte a domniei, p. 9-16
Dumitru Agache,
Reședințe și itinerarii domnești ale lui Vasile Lupu, p. 17-24
Nelu Zugravu,
Mărturii despre "creștinismul popular" în Moldova lui Vasile Lupu, p. 25-34
Răzvan Theodorescu, Vârstele artei vasiliene și începutul modernității moldovenești, p. 35-42
Dumitru Nastase,
Coroana împărătească a lui Vasile Lupu, p. 43-52
Mihai-Răzvan Ungureanu, Izvoare nefolosite pentru istoria Moldovei lui Vasile Lupu, p. 53-57
Viorel M. Butnariu, Introducerea talerului-leu în Moldova lui Vasile Lupu, p. 59-71
Maria Magdalena Székely, Un proiect nerealizat: mitropolia de la Trei Ierarhi, p. 73-76
Sorin Iftimi,
O ipoteză privind Trei Ierarhii, p. 77-82
Petre Ș. Năsturel, Pomelnicul pe cahlă al bisericii Trei Ierarhi din Iași, p. 83-85
Silviu Vacaru,
Contribuția lui Vasile Lupu la dezvoltarea arhitecturii moldovene, p. 87-97
Petronel Zahariuc
, Relațiile lui Vasile Lupu cu Biserica sârbă - un nou document, p. 99-110
Ștefan S. Gorovei, Moldova lui Vasile Lupu și Arhiepiscopia de Ohrida, p. 111-117
Constantin Iordan, La place de la Roumanie dans les relations internationales de la Turquie républicaine jusqu?en 1925, p. 119-131
Emilian Bold; Valeriu Dinescu, Nazi Germany?s Rearming and Public Opinion?s Attitude (II), p. 133-153
Alexandru Florin Platon, Impactul aristotelic asupra gândirii medievale a Occidentului latin (II), p. 155-169
Veniamin Ciobanu,
Implicații ideologice ale impactului otoman asupra Europei (secolele XIV-XVII). Câteva considerații, p. 171-194
Eugen Denize,
Moldova, Liga Sfântă și lupta antiotomană în anii 1538-1541, p. 195-218
Mihai-Ștefan Ceaușu, Școală și educație în Bucovina în perioada iosefinistă și postiosefinistă, p. 219-237
Dumitru P. Ionescu,
Proiecte și concesiuni feroviare în vremea lui Cuza Vodă, p. 239-272
I.
Ciupercă, Contribuții la istoria marinei militare românești (1919-1939) (I), p. 273-297
Gheorghe Onișoru, "Vin americanii!" - de la speranță la iluzie în România postbelică, p. 299-313
N. A. Ursu,
Nicolae Costin, autor al Cronicii anonime a Moldovei de la 1661 până la 1709, p. 315-360
Dumitru Velciu, Dimitrie Cantemir
, Axinte Uricariul și Letopisețul cantacuzinesc, p. 361-375
Tudor Mateescu,
Pomicultura în Dobrogea în timpul stăpânirii otomane, p. 377-383
Anghel Popa,
Contribuția Iașilor la comemorarea a 400 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare (1904), p. 385-393
D. Șandru, , Jandarmeria din Moldova în anii 1944-1945, p. 395-406

Documente
Mihai-Răzvan Ungureanu, O catagrafie din 1828 a clerului ieșean, p. 407-442
Valeriu Stan, M. Kogălniceanu - antreprenor de poște în Moldova (I), p. 443-463
D. Ivănescu, Situația politică a Principatelor Române înaintea desăvârșirii Unirii, oglindită într-un memoriu francez inedit, p. 465-478

Discuții
Alexandru Madgearu, Romanizare și creștinare la nordul Dunării în secolele IV-VII, p. 479-502
Maria Magdalena Székely, "Pe Siret, pe tină, la Doljești", p. 503-516

Studii documentare
Gheorghe Burlacu, Bourul Moldovei - semn de hotar, p. 517-543
Gheorghe I. Florescu, William S. Culbertson și Bucureștii, p. 545-553

Miscellanea
Viorel M. Butnariu.; Angela Știrbu, Tezaure monetare din secolele XV-XVII descoperite în Moldova (III), p. 555-559

Comisia mixtă româno-rusă de istorie (Iași, 15-19 noiembrie 1993)
L. E. Semenova, Relațiile Bisericii din Moldova și Muntenia cu Biserică rusă în secolul XVII, p. 561-570
N. N. Vinogradov,
Rusia și Balcanii (secolul XIX - începutul secolului XX), p. 571-576
V. I. Grossul,
Arhiva mitropolitului Arsenie Stadnițki ca sursă pentru istoria Bisericilor ortodoxe rusă și română, p. 577-593
T. A. Pokivailova
; R. S. Șarovatova, Noi materiale de arhivă și probleme de istoriografie privitoare la relațiile sovieto-române între anii 1939 și 1948, p. 595-599
Ștefan S. Gorovei, Relații bisericești româno-ruse în secolele XV-XVIII, p. 601-609

Tomul XXXII, 1995

A. D. Xenopol - 75 de ani de la moarte
Alexandru Zub, Istorie și prospectivă în concepția lui A.D. Xenopol, p. XIII-XIX
Nelu Zugravu, Obiecte paleocreștine din Dobrogea, Dacia și alte teritorii romane. Privire comparativă, p. 1-23
Flavius Solomon, Domnie și biserică în Țara Moldovei în a doua jumătate a secolului XIV. Implicații haliciene, p. 25-35
Viorel M. Butnariu, Legitimitate și inovație în statutul politico-juridic al regatului maghiar. Anii 1526-1570, p. 37-51
Ștefan Andreescu, Relațiile lui Mihai Viteazul cu Polonia: misiunea spătarului Constantin Vorsi, p. 53-68
Veniamin Ciobanu, "Rațiune de stat" și "solidaritate creștină" în secolul XVII, p. 69-90
D. Șandru, Controverse pe tema problemei agrare în România interbelică, p. 91-110
I. Ciupercă, Contribuții la istoria marinei militare românești (1919-1939) (II), p. 111-132
Gheorghe Onișoru, Preliminarii politice la 6 martie 1945. Activitatea guvernului Rădescu, p. 133-146
Marius Diaconescu; Erika Kato, Incursiunea moldovenilor în Maramureș, în 1395. Un aspect al relațiilor moldo-polone, p. 147-155
Adrian Macovei, Din evoluția urbanistică a Iașilor, p. 57-163
Dumitru Vitcu, Nicolae Bălcescu și contemporanii săi din Moldova, p. 165-175
Ecaterina Negruți, Tulburările antievreiești din 1859 în Moldova, p. 177-183

Oameni și cărți de altădată (II)
Matei Cazacu, Dimitrije Ljubavic (c. 1519-1564) et l?imprimerie slave dans l?Europe du Sud-Est au XVIe siecle. Nouvelles contributions, p. 187-207
Zamfira Mihail, Exercices philologiques de Nicolae Milescu (1669): Le codex des prieres offert a Thomas Smith, p. 209-226
Alexandru Ligor,
Valoarea artistică a documentelor românești tipărite în vechime, p. 227-238
Eva Mârza; Iacob Mârza, Bibliotheca Migazziana Viennensis (Sugestii pentru o reconstituire), p. 239-250
Laura Stanciu, Nicolae Olahus în "Istoria pentru începutul românilor în Dacia" a lui Petru Maior, p. 251-255
N. A. Ursu,
O cronică politică a Europei din anul 1825, tradusă și adnotată de comisul Ionică Tăutu, p. 257-275

Documente
Valeriu Stan, M. Kogălniceanu - antreprenor de poște în Moldova (II), p. 277-298
Radu Sc. Greceanu, Din istoria relațiilor româno-elene. (1898-1905). Fondul Dimitrie I. Ghica (acte diplomatice), p. 299-334
Dumitru Șandru; Gheorghe Onișoru, Un document privitor la manifestația din 8 noiembrie 1945, p. 335-338

Discuții
Corneliu Cojocaru, "Terra Sepenicensis" și hotarul nordic al Moldovei, p. 339-349
Nicolae Ciudin,
Cu privire la originea toponimicului Țuțora, p. 351-355
Andrei Pippidi,
"Metodă nouă" și greșeli vechi, p. 357-363

Studii documentare
Barbu B. Berceanu, Numele oficial al statului român, p. 365-374
Lucian Leuștean, Extrema dreaptă românească interbelică. Considerații doctrinare, p. 375-397

Dezbateri istoriografice
Flavius Solomon; Igor Șarov, Imaginea lumii medievale la Aron Gurevic, p. 399-403
Gheorghe I. Florescu, Relații americano-române (1940-1990), p. 405-422

O istorie nescrisă: istoria femeii
Sorin Gh. Iftimi, Curtea Doamnei. I. Dregători și slujitori ai Doamnelor Moldovei, p. 423-440
Maria Magdalena Székely,
Femei-ctitor în Moldova medievală, p. 441-457

N. Iorga - 55 de ani de la moarte
Dan Prodan, Reacții la Iași și București la moartea lui N. Iorga, p. 459-485
M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Observațiile lui N. Iorga despre influența turcă în arta populară românească, p. 487-495

Cronica numismatică
Emanuel Petac, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române: reluarea unei tradiții, p. 523-524
Rodica Popovici,
Șantierul arheologic Mănăstirea Barnovschi (Iași) - 1991: descoperiri monetare, p. 525-529
Viorel M. Butnariu
; Gheorghe Postică, Tezaurul de la Malinovka, p. 531-533
Viorel M. Butnariu; Ion T. Sion,
O veche descoperire din sudul Moldovei: tezaurul de la Umbrătești (secolul XVIII), p. 535-540
Vera Paiul; Viorel M. Butnariu; Ana Boldureanu, Note numismatice (IV), p. 541-551

Tomul XXXIII, 1996

Veniamin Ciobanu, Coroana: simbol al puterii monarhice și al statutului (Sec. XII - XVII. Considerații generale), p. 1-22
Leon Șimanschi, Criza politică din Moldova dintre anii 1432 și 1437, p. 23-34
Petronel Zahariuc, Sfatul domnesc al lui Gheorghe Ștefan (I), p. 35-55
Adrian-Silvan Ionescu, Politică și modă la cumpăna secolelor XVIII-XIX, p. 57-84
Ottmar Trașcă, Aderarea României la Pactul Tripartit, p. 85-101
Dumitru Șandru; Gheorghe Onișoru, 19 noiembrie 1946, p. 103-118
Nelu Zugravu, Păgâni și creștini în spațiul extracarpatic în veacul al IV-lea (I), p. 119-132
Flavius Solomon, Schismă și unitate creștină în prima jumătate a secolului XV. Cazul moldovenesc, p. 133-146
Mihai-Ștefan Ceaușu, Politica iosefinistă de reformare a bisericii ortodoxe din Bucovina, p. 147-158
N. A. Ursu, Paternitatea lui Alexandru Amiras asupra "Cronicii anonime" a Moldovei de la 1661 până la 1729, p. 159-174
Eugen Denize, Imaginea Italiei în opera lui Dimitrie Cantemir, p. 175-189
Gheorghe I. Florescu, Basarabia: o temă a istoriografiei americane (1945-1995) (I), p. 191-207
Vasile Docea, Carol I și Academia Română, p. 209-216
I. Saizu; Al. Tacu, Criterii moderne de sporire a eficienței sociale a învățământului tehnic superior (perioada interbelică), p. 217-223
Dănuț Doboș, Ingerințe politice în viața universitară clujeană (1945-1958), p. 225-239
Dumitru Vitcu, Carol Mihalic de Hodocin în Moldova. Idei și fapte, (I), p. 241-261
Cătălin Turliuc, Ponderea și rolul naționalităților în România modernă. Cazul evreilor. 1866-1918, p. 263-286
Ioan Aurelian Rus, The Roots and Early Development of Moldovan-Romanian Nationalism in Bessarabia (1900-1917), p. 287-301

Discuții
Gheorghe Cliveti, Un capitol aparte al documentaristicii moderne: editarea "marilor colecții de tratate internaționale" (secolele XVII-XVIII), p. 303-318

Documente
Paul Păltănea, Un zapis inedit al unui șoltuz bârlădean, p. 319-322
Violeta Onișoru; Zamfira Pungă, Două documente câmpulungene din 1787, p. 323-333
Marin Bucur, Tineri trimiși la învățătură la München în primele decenii ale secolului XIX, p. 335-344
Mihai-Răzvan Ungureanu, O hartă a comunităților catolice din Moldova, p. 345-352
Dumitru Șandru, Instrucțiunile de aplicare a decretului nr. 83/1949, p. 353-358

Tomul XXXIV, 1997

Instituții și practici politice
Marcela Ifrim, Statutul dinastic în Țara Moldovei (prima jumătate a secolului XVI), p. 1-22
Veniamin Ciobanu, T
itluri atribuite principilor Transilvaniei, domnilor Moldovei și Țării Românești - expresie a statutului lor juridic (secolul XVII), p. 23-38
Paul Păltănea, Contribuția lui Costache Conachi la redactarea Regulamentului Organic, p. 39-60
Dumitru Ivănescu, Constituirea statului român modern în context european, p. 61-94
Gheorghe Onișoru, Interzicerea și procesul Partidului Național Țărănesc, p. 95-109
Dorin Dobrincu,
Începuturile rezistenței armate anticomuniste în România, p. 111-136

Minorități etnice și confesionale: Rol și poziții în societate
Ecaterina Negruți, Negustorii și meșterii evrei din Moldova în informațiile statistice din secolul XIX , p. 137-157
Vasile Docea,
Profesori germani în Iașii primei jumătăți a secolului XIX, p. 159-184
Stela Mărieș, Medici germani în Iași (prima jumătate a secolului XIX), p. 185-232
Dumitru Vitcu, Carol Mihalic de Hodocin
în Moldova. Idei și fapte (II), p. 233-249
Dumitru Șandru, Imigrarea și emigrarea evreilor (1944 - 1948), p. 251-270
Igor Cașu, Integrare sau asimilare? Politica etnoculturală a Uniunii Sovietice în Basarabia (1944 - 1989), p. 271-294

Biserică / Societate
Nelu Zugravu, Păgâni și creștini în spațiul extracarpatic în veacul al IV-lea (II), p. 295-320
Flavius Solomon, Modernisierung gegen Traditionalismus. Kirche und Gesellschaft im orthodoxen Osteuropa, p. 321-332

Istoriografie: teme și figuri
Camil Mureșanu, Din corespondența arheologului Teohari Antonescu: date cu privire la cercetările și publicațiile sale dintre anii 1904-1910, p. 333-340
Stelian Mândruț, I. I. Nistor, doctor în filosofie al Universității din Viena (1909), p. 341-354
Gheorghe I. Florescu,
Basarabia: o temă a istoriografiei americane (1945 - 1995) (II), p. 355-364

Discuții
Gheorghe Pungă, Considerații privitoare la cetatea Chilia Nouă, p. 365-384
Mariana Șlapac, Enigma Cetății Chilia, p. 385-392

Tomul XXXV, 1998

Românii în relațiile internaționale
Leon Șimanschi; Dumitru Agache, Moldova între anii 1469 și 1473: program de guvernare și conjuncturi politice, p. 1-18
Veniamin Ciobanu,
Elite și diplomație românească în secolul XVII, p. 19-36
Ionel Claudiu Dumitrescu,
Activități informative românești în serviciul Porții Otomane (secolele XVI-XVII), p. 37-60
Vasile Docea,
Relațiile economice româno-germane în prima jumătate a secolului XIX. Rute comerciale, proiecte și eșecuri, p. 61-81
Dumitru Vitcu, Diplomatul american Charles J. Vopicka în România anilor 1913-1920, p. 83-102

Lucian Leuștean, România, Ungaria și Conferința de pace de la Paris (ianuarie-martie 1919), p. 103-124

Discuții
Ion Toderașcu, Politică și limbaj. Note pe marginea unor expresii documentare, p. 125-133
N. A. Ursu,
Traducerile arhidiaconului (apoi arhimandritului) Gherasim de la Mitropolia din Iași, p. 135-158

Documente
Petronel Zahariuc, O icoană pe pergament din veacul al XVII-lea, p. 159-168
Dumitru Ivănescu, A. D. Xenopol în documentele arhivelor ieșene, p. 169-195

Tomul XXXVI, 1999

Istoriografie, cultură și politică
Alexandru Zub, Accente românești în Europa sud-orientală pe timpul lui Rigas, p. 1-6
N. A. Ursu,
Traducerile logofătului Toma Dimitriu de la Mitropolia din Iași, p. 7-24
Lucian Nastasă, A.D. Xenopol și "Școala critică", p. 25-36
Dumitru Ivănescu, Andrei Oțetea, director la Teatru Național din Iași, p. 37-44
Andi Mihalache,
Ideologie și politică în istoriografia română (1948-1965), p. 45-66

Ipostaze ale alterității
Leonidas Rados, Imaginea românilor în scrierile istorice bizantine din veacul XV, p. 67-82
Valeriu Leu,
Călătoriile lui Benedetto Emanuele Remondi prin Moldova lui Vasile Lupu, p. 83-100

România interbelică
Dumitru Șandru, Țărăniștii și țăranii în România interbelică, p. 101-112
Hans-Christian Maner,
Confesiunile în viața parlamentară din România interbelică, p. 113-124
Svetlana Suveică, Integrarea administrativă a Basarabiei în România (1918-1925), p. 125-146
Saizu, I.,
Funcția modernizatoare a culturii în România interbelică, p. 147-162

Documente
Cristian Luca, Câteva "avvisi" inedite relative la politica externă a principelui Gabriel Bethlen (1628-1629), p. 163-170
Dan Prodan, Franz Babinger și Nicolae Iorga. Corespondență, p. 171-202

"Xenopoliana". Buletinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", apare din anul 1993, ca periodic al acestei fundații create (1992) în cadrul Institutului, grație strădaniilor depuse de prof. univ. dr. Alexandru Zub, coordonatorul revistei, și ale unora din membrii Institutului, în calitate de responsabili de volum, într-unul sau în două tomuri anuale, concepute tematic, ce reunesc două până la patru numere trimestriale. Publicația periodică a Fundației Academice "A. D. Xenopol" a găzduit în cuprinsul celor nouă tomuri ale sale, orientate spre subiecte de mare interes pentru societatea românească, texte de largă respirație istorică, alcătuite în ideea de a familiariza pe cei interesați cu preocupările de azi ale istoriografiei românești și mondiale. Sumarele acestor numere sunt edificatoare în acest sens.

Tomul I, 1993, 1-4
DISCURS ISTORIC ȘI INTEGRARE
Alexandru Zub (ed.)

Alexandru Zub, Argument, p. 1-3
Alexandru Zub, Discurs istoric și integrare, p. 4

Istoriografie românească și sincronism european
Liviu Antonesei, "Închiderea" și "deschiderile" istoriografiei, p. 5-9
Valeriu Gherghel,
Această nebunie, istoria, p. 10-13
Alexandru Zub, Istoria ca discurs restaurator, p. 14-21
Andrei Pippidi,
Miturile trecutului - răspântia prezentului, p. 22-31

Desincronizarea: încercări de etiologie
Lucian Leuștean, Context istoriografic central și sud-est european, p. 32-40
Alexandru-Florin Platon, Despre desincronizarea discursului istoriografic, p. 41-45
Florea Ioncioaia, De la "spiritul partinic" la istoria de parastas, p. 46-52

Teme istoriografice: reflecții și interpretări
Leonid Boicu, Despre studiul istoriei relațiilor politice internaționale ale României, p. 53-58
Pompiliu Teodor, Transilvania: spre un nou discurs istoriografic, p. 59-63

Ștefan S. Gorovei, Un "alt Ev Mediu" românesc, p. 64-69
Vasile Docea,
Istoria monarhiei între inerție și resurecție, p. 70-77
Dumitru Șandru, Istoria dictaturii comuniste în România. Strategia unei restituții imperative, p. 78-84

Proiecte și direcții
Valeriu Gherghel, O istorie a milei? (Prolegomene la un proiect imposibil), p. 85-89
Lucian Leuștean, De la istorie și propagandă politică la istoria propagandei, p. 89-92
Lucian Nastasă, Pentru o recuperare socio-istorică a experiențelor concentraționare românești (1947-1964), p. 93-100
Mihai Dinu Gheorghiu,
Formarea cadrelor conducătoare în România, p. 101-112

Xenopoliana: restituiri
Alexandru Zub, Restitutio in integrum, p. 113-115
A. D. Xenopol, Teoria și filosofia istoriei, p. 116-124

Tomul II, 1994, 1-4
POSTMODERNISM, POSTCOMUNISM, POSTISTORIE
Alexandru Zub (ed.)

Discursul postmodern între slăbiciune și cutezanță
Alexandru Zub, În căutarea unei paradigme, p. 1-18
Alexandru-Florin Platon, Postmodernism-postistorie-postcomunism: repere semantice, p. 19-26

Ștefan Afloroaie, Despre refuzul interpretării în discursul "postmodern", p. 27-43
Radu Neculau,
Criza modernității și postmodernismul, p. 44-48
Petru Bejan,
Postmodernismul și retorica "decadenței", p. 49-53
Florea Ioncioaia,
Postmodernismul și valorile burgheze, p. 54-68
Valeriu Gherghel,
Teste David cum Sibylla (Eschatologie răsăriteană), p. 69-77
Bogdan Mihai Mandache,
Antimodernism și postmodernism în discursul teologic occidental, p. 78-83
Silviu Lupașcu, Miel pascal sau cal troian? Potlatch-ul postmodern, p. 84-86
Cătălin Turliuc, Neoconservatorism și reflecție postmodernă, p. 87-92

Postcomunism și discurs istoric
Șerban Papacostea, Gânduri răzlețe despre istoriografie în epoca posttotalitară, p. 93-95
Alexandru Zub, "Postcomunism" și discurs istoric în România, p. 96-101
Andrei Pippidi,
Evul mediu ca utopie, ca amintire și ca proiect de viitor, p. 102-117

Puterea și valorile
Adrian Marino, Postcomunismul cultural, p. 118-121
Lucian Boia,
De la postcomunism la postnaționalism, p. 122-126
Cristian Sandache,
Despre "modelul" religios în societățile postcomuniste, p. 127-130
Daniel Barbu,
Intelectualii în România postcomunistă, p. 131-136
Dumitru Șandru, Probleme ale economiei românești în perioada tranziției, p. 137-146

Xenopoliana: restituiri
Lucian Nastasă, Actualitatea lui Xenopol, p. 183-184
A. D. Xenopol, Anarhia gândirii, p. 184-186
A. D. Xenopol, Sociologia și socialismul, p. 186-194

Tomul III, 1995, 1-4
ÎNVĂȚĂMÂNTUL ISTORIC AZI
Alexandru Zub (ed.)

Istoria ca sursă formativă: teme și accente
Alexandru Zub, Între cercetare și didactică, p. 4-12
Alexandru-Florin Platon,
Învățământul academic: vechile inerții și imperativul schimbării, p. 13-19
Petru Bejan,
Două tipuri de istorism sau despre istorismul post-istorist, p. 20-23
Alexandru Duțu, Igiena, morala și revoluția. Dimensiunile istoriei mentalităților, p. 24-29
Valeriu Gherghel,
Unde malum? Note despre maladiile istoriografiei românești, p. 30-34

Orizontul celuilalt
Paul E. Michelson, The Study of History and Education in America: Some Considerations, p. 35-48
Gheorghe Onișoru, Istoria de la uz la abuz, p. 49-50
Mihai Dorin, Învățământul istoriei și integrarea europeană, p. 51-54
Daniel Martel, Revision des manuels d?histoire. Voyage d?etudes en Roumanie, p. 55-71

Didactica istorică: preocupări, tendințe
Gheorghe Tanasă, Istoria în școală. Probleme actuale, p. 72-84
Laura Căpiță, Reforma învățământului: curriculum pentru istorie, p. 85-92

Manualul sub semnul revizuirii
Lucian Nastasă, Etnocentrismul și manualul de istorie, p. 93-97
Banu Rădulescu, Istoria sovieto-română a lui Roller, p. 98-104
Oltea Rășcanu-Gramaticu, Mileniul obscur în manualele de istorie, p. 105-108
Elvira Rotundu, Secolul fanariot pentru uzul elevilor, p. 109-114
Oana Moraru, Anul 1821 în viziunea autorilor de manuale, p. 115-120
Dionisie Morărașu, Crearea României Mari în orizont didactic, p. 121-126
Silviana Pleșa, Monarhia și rolul ei în istoria României, p. 127-135
Damian Hurezeanu, Însemnări despre manualele pentru clasele XI-XII, p. 135-143
Viorel Moțoc, Istoria românilor de a patra repovestită pe înțelesul adulților, p. 144-146
Lucian Boia, Cum învață istoria copiii noștri, p. 147-159

Opinii din amfiteatre
Cătălina Ioja, Cît de mult vorbim, cît de puțin știm, p. 160-163
Andi Emanuel Mihalache, Idei primite de-a gata, p. 164-168
Mihaela-Denisia Liușnea, Predarea istoriei: exigențe și realitate, p. 169-173

Xenopoliana: restituiri
Lucian Nastasă, A. D. Xenopol și învățământul istoriei, p. 174-175
A. D. Xenopol, Despre învățământul școlar în genere și îndeosebi despre cel al istoriei, p. 176-181

Tomul IV, 1996, 1-4
ELITELE. REPERE-SECVENȚE-CONTROVERSE
Florea Ioncioaia (ed.)

O mare temă sub semnul interogației
Alexandru Zub, Lumea postmodernă și criza elitelor, p. 2-4;
Stelian Tănase, Din nou despre elite, p. 5-12;
Petru Bejan, Autoritatea elitelor diriguitoare, p. 13-18
Silviu Lupașcu, Călugări și senatori, retori și zeloți, p. 19-22
Gheorghe Teodorescu, Elitele: controverse teoretice și realități culturale, p. 23-30
Andi Emanuel Mihalache, Intelectualii în fața Politicii, p. 31-34
Silviu B. Moldovan, Noul guvern și reconcilierea cu elitele, p. 35-38

Repere istoriografice
Alexandru-Florin Platon, "Criză" sau "schimbare de paradigmă"? Repere în istoriografia socială contemporană, p. 39-48
Alexandru Zub, O nouă temă în istoriografia românească: elitele, p. 49-55
Florea Ioncioaia, Revolta ierarhiei. O discuție asupra temei elitelor și a proiecției sale istoriografice, p. 56-82
Florea Ioncioaia, Elitele. Bibliografie selectivă, p. 83-86
Remus Câmpeanu, Elite românești și elite europene în veacul XVIII. Încercări de definire, p. 87-94

Restituiri secvențiale
Mihai-Ștefan Ceaușu, Note asupra elitei politice românești în Bucovina habsburgică, p. 95-101
Simion Retegan, Elita satului românesc din Transilvania la mijlocul secolului XIX, p. 102-112

M. S. Rădulescu, Observații despre elita politică românească, 1866-1914, p. 113-120
Cătălin Turliuc, Elita economică în România la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX. Rolul industriașilor evrei, p. 121-130
Gheorghe Onișoru, La originile nomenclaturii. Formarea clasei politice comuniste, 1944-1948, p. 131-138
Anneli Ute Gabanyi,
Elita funcțională în România comunistă, p. 139

Elite și instituții formative
Lucian Nastasă, Instituțiile academice și formarea elitelor moderne din spațiul românesc, p. 147-155
Stelian Mândruț, Rolul Politehnicii din Viena în formarea intelectualității tehnice românești, 1867-1914, p. 156-162
Ana Drumea,
Despre componența calitativă a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ superior din Moldova, 1976-1985, p. 163

Xenopoliana: restitutio
Andi Emanuel Mihalache, A. D. Xenopol despre elita intelectuală, p. 192-193
A. D. Xenopol, Intelectualitatea românească, p. 194-204

Tomul V, 1997, 1-4
NAȚIONALISM. ETNICITATE. MINORITĂȚI
Cătălin Turliuc (ed.)

Națiune și naționalism
Alexandru Zub, Din avatarurile naționalismului, p. 2-11
Gheorghe Cliveti,
Problema națiunii: incidențe conceptuale și istorico-analitice, p. 12-24
Victor A. Shnirelman, An ethno-nationalistic myth: general features, p. 25-39

Cătălin Turliuc, Ideea națională și construcția politică modernă, p. 40-48
Petru Bejan,
Felurite înâîmpinări ale diferenței, p. 49-54
Daniel Nazare,
Subiectiv, despre naționalism, p. 55-61
Joachim von Puttkamer, Nationalism and schooling in Transylvania 1867-1914: methodological considerations on a research project, p. 62-69

Cătălin Turliuc, Nationalism and modernisation in the XIX-th century Central Eastern Europe, p. 70-73
Catherine Durandin, Europénisme et autochtonisme en Europe Centrale et Orientale: de la guerre froide à la guerre chaude, p. 74-83
Dorin Dobrincu,
Națiune și confesiune. Reflecții asupra coabitării în spațiul românesc, p. 84-90
Flavius Solomon,
Națiune, naționalism și minorități în spațiul german, p. 91-99
Ábrahám Barna,
O dezbatere despre naționalism în istoriografia maghiară, p. 100-108
Andi Emanuel Mihalache,
Stalinism și ideologie națională. Mobilurile unei convertiri, p. 109-118

Etnicitate și cultură
Silviu Lupașcu, Între etnocentrism și haos: cetatea isonomică, întemeiată sacrificial, p. 119-123
G. Gosselin, Racisme et multiculturalisme: France- Roumanie, p. 124-129
Gheorghe Teodorescu,
Etnicitatea: teorie și experiență istorică la timpul, p. 130-146
Sorin Mitu,
Stigmatizarea elitelor ca promotoare ale asimilării în imaginarul social ardelean de la începutul epocii moderne, p. 147-157
Victor Neumann,
Modalități de depășire a tensiunilor interetnice în România contemporană, p. 158-165

Minorități
Nicoleta Turliuc, Contribuții psihosociale la studiul minorității, p. 166-180
Lucian Leuștean, Conferința de pace de la Paris (1919-1920). Liga națiunilor și problema minorităților, p. 181
Damian Hurezeanu,
În căutarea aproapelui. Naționalitățile: abordarea liberală și național-țărănistă, p. 196-209
Dumitru Șandru, Autonomia Transilvaniei în propaganda germanilor din România, p. 210-218
Igor Cașu; Alla Mușchei, Comunismul sovietic și "omul nou" în Basarabia, p. 219-225
Anneli Ute Gabanyi, Exodul germanilor din România: cauze, fapte, consec
ințe, p. 226-248

Xenopoliana: restitutio
Lucian Nastasă, A. D. Xenopol și naționalismul, p. 262
A. D. Xenopol, Naționalismul, p. 263-267

Tomul VI, 1998, 1-2
MODERNIZAREA ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC
Mihai-Ștefan Ceaușu (ed.)

Modernizarea. Opțiuni, repere, metode
Damian Hurezeanu, Civilizația modernă și spiritul critic în cultura română, p. 3-16
Alexandru Zub, Cultură istorică și modernizare în România secolului XX , p. 17-25
Turliuc, Cătălin, National Ideology and the Modern State, p. 26-35
I. Agrigoroaiei,
Modernizarea societății românești în perioada interbelică. Propuneri pentru o dezbatere, p. 36-49
Alina Hurebean,
Opțiuni metodologice în cercetarea modernității politice, p. 50-57
Luminița Mihaela Iacob; Ovidiu Lungu, Românii în oglinda auto- și heteroimaginii, p. 58-83

Modele, structuri, vicisitudini
Mihai Cojocariu, Exilul politic românesc după 1848. Perspectiva lui Dimitrie Bolintineanu, p. 84-90
Mihai Lazăr, Structuri sociale și modernizare în societatea românească în a doua jumătate a secolului XIX, p. 91-107
I. Saizu, Modele de modernizare în România interbelică, p. 108-113
Ștefan Purici, Continuitate și schimbare în viața politică a Bucovinei interbelice, p. 114-121
Ovidiu Buruiană, "Modernizarea" în discursul comunist, 1944-1949, p. 122-133
Andi Emanuel Mihalache, 1848 la vârsta centenarului. Accente "democrat-populare", p. 134-140
Victoria Isabela Corduneanu, Naționalism postcomunist și tranziție spre democrație, p. 141-147

Elite și instituții în procesul modernizării
Dumitru Vitcu, Misionari ai modernizării: pașoptiștii , p. 148-153
Mihai-Ștefan Ceaușu, Modernizarea instituțional-politică a Bucovinei: instituirea dietei provinciale, 1848-1861, p. 154-168
Lucian Nastasă, Rolul universităților occidentale în modernizarea și europenizarea elitelor românești, 1860-1918, p. 169-181
Apostol Stan
, Ion I.C. Brătianu și asimilarea primei generații de socialiști, p. 182-188
Gheorghe Iacob, Modernizarea României. Rolul elitei politice, p. 189-199
Hans-Christian Maner, Die orthodoxe Kirche und das politische System der Zwischenkriegszeit. Anmerkungen zur Modernisierungs-fähigkeit von Staat und Gesellschaft durch eine intermediäre Organisation, p. 200-214
Victor Neumann,
Individ și comunitate în Europa Centrală și de Est, p. 215-220

Xenopoliana: restitutio
A. D. Xenopol, Studii asupra stării noastre actuale, p. 221-229

Tomul VI, 1998, 3-4
ISTORIA CA DISCURS DEMISTIFICATOR
Cătălin Turliuc (ed.)

Opțiuni, repere, metode
Alexandru Zub, Demistificarea. O exigență mereu actuală, p. 1-3
Lucian Boia,
Istoria românilor: o istorie conflictuală?, p. 4-10
Victor Neumann, Noua istorie, p. 11-15
Dumitru Vitcu,
O meteahnă încă persistentă: cosmetizarea prin omisiune, p. 16-23
Lucian Nastasă, Genealogia între știință, mitologie și monomanie, p. 24-33

Exerciții, tentative, interpretări demistificatoare
Mihai-Răzvan Ungureanu, destinul miturilor istorice contemporane ale românilor. Au ele un viitor?, p. 34-48
Veniamin Ciobanu, Un aspect al r
aporturilor juridice româno-otomane din secolul XVIII: viziune istoriografică și realitate istorică, p. 58-65
Mihai Iacobescu, Demistificarea unei teze despre Bucovina, p. 66-73
Remus Câmpeanu, Recuperarea unui handicap social. Nepotismul în familiile nobiliare românești din Transilvania în veacul al XVIII-lea, p. 74-91
Cătălin Turliuc, Memoria socială și momentul 11 februarie în istoria modernă a României, p. 92-100
Anatol Petrencu,
Unirea Basarabiei cu România: lumini și umbre, p. 101-105
Ovidiu Buruiană, România și sfârșitul celui de al doilea război mondial: câteva considerații istoriografice, p. 106-117

Rostire și "răstire" istoriografică
Andrei Pippidi, Pseudoreforma istoriografiei românești, p. 118-127
Șerban Papacostea, Demistificare sau remistificare? Trecutul comunist în viziune actuală, p. 128-133
Ovidiu Pecican,
Trecutul ca prezent și prezentul ca trecut în România post-totalitară, p. 134-140
Gabriel Catalan,
Institutul de Istorie și Filozofie al Academiei R.P.R. (1947-1951), p. 141-152

Xenopoliana: restitutio
A. D. Xenopol, Principiile fundamentale ale istoriei, p. 153-159

Tomul VII, 1999, 1-2
COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA.
IDEOLOGIE, ÎNTEMEIERI, DILEME
Andi Mihalache, Gheorghe Onișoru (ed.)

"Orice-nceput se vrea fecund?". Instituționalizarea regimului (1944-1947)
Ovidiu Buruiană, Antifascism și naționalism ca pretexte în strategia de comunizare a României (1944-1948), p. 1-16
Dumitru Șandru, Impactul reformei agrare din 1945 asupra țărănimii, p. 17-36
Gheorghe Onișoru, Gheorghe I. Brătianu și viața politică (1944-1947), p. 37-44
Florian Banu,
Activitatea casei de administrare și supraveghere a bunurilor inamice (1945-1947), p. 45-66
Gheorghe Ștefan, Încadrarea prizonierilor de război români, de pe frontul de răsărit în armata română, p. 67-78

Anii ?50. Politici, servituți, reprezentări
Andi Emanuel Mihalache, "Frontul istoric" la începutul anilor ?50. Mituri, realități, aproximări, p. 79-91
Gheorghe Onișoru, Reflecții pe marginea cazului Pătrășcanu, p. 92-103
Andi Emanuel Mihalache, Miron Constantinescu - breviar biografic, p. 104-115
Ioana Boca, Februarie 1956. PMR la ora "stalinismului antisovietic", p. 116-130

Discuții
Silviu B. Moldovan, Despre metoda "evazionistă" în politică și istoriografie, p. 131-133
Dorin Dobrincu, Note pentru o istorie a exilului politic românesc. Primul deceniu postbelic, p. 134-141

Dragoș Petrescu, A threat from below? Some reflections on workers? protest in communist Romania, p. 142-168
Marius Lazăr, Structuri politice și cultură. Câmpul cultural de la "destalinizare" la mitul "salvării prin cultură", p. 169-195
Gheorghe Cliveti,
Mistificare sau ideologizare? Câteva reflecții în orizontul istoriei politice, p. 196-203

Xenopoliana: restitutio
A.D. Xenopol despre materialismul istoric (trad. Andi Mihalache), p. 204-209

Tomul VIII, 1999, 3-4
CONFESIUNE, SOCIETATE, NAȚIUNE
Flavius Solomon (ed.)

La porțile modernității
Cătălin Turliuc, Confesiune și naționalitate la începutul modernității românești, p. 3-9
Alexandru Zub, Ortodoxia română în disputele din perioada interbelică, p. 10-21
Flavius Solomon,
Națiune și confesiune în Balcani. Trei cazuri slave, p. 22-35
Augustin Ioan,
Arhitectura ortodoxă și tema identitară, p. 36-58
Paul E. Michelson, Orthodoxy and the Future of Post-Communist Romania, p. 59-67

În căutarea armoniei
Nicoleta Maria Turliuc, Fenomenul religios și societatea civilă, p. 68-80
Ernst Chr. Suttner, Auf der Suche nach ökumenischem Ausgleich zwischen den orthodoxen und den mit Rom unierten östlichen Kirchen in Mittel- und in Ostmitteleuropa, p. 81-88
Victor Neumann, The Greek Catholics and the Orthodoxs in Contemporary Romania, p. 89-102
Gabriel Catalan,
Etnocentrism și confesionalism politic. Cazul Bisericii Ortodoxe Române, p. 103-110
Dănuț Mănăstireanu, Trei expresii ale patologiei religioase a societății românești postcomuniste, p. 111-116

Discuții
Silviu Lupașcu, René Girard și labirintul țapispășirii, p. 117-129
Dorin Dobrincu,
Istoria Bisericii și pericolul confesionalizării cercetării, p. 130-136

Xenopoliana: restitutio
A. D. Xenopol, În chestiunea religioasă, p. 137-138
A. D. Xenopol, Secularizarea - chestiunea juridică, p. 138-142

Tomul IX, 2000, 1-4
ISTORIE ȘI IDENTITATE
Cătălin Turliuc (ed.)

Alexandru Zub, Identitatea între obsesie și demers cognitiv, p. 1-4
Un concept în dispută: abordări multidisciplinare
Nicoleta Turliuc, Conceptul de identitate: conținut și procese, p. 5-22
Valerius M. Ciucă, Some elements of the theory of the relational identity criteria, p. 23-27
Daniel Șandru, Globalizare și identitate în orizont contemporan, p. 28-36
Andi Emanuel Mihalache, Dileme identitare în istoriografia perioadei 1954-1964, p. 37-50

Caleidoscop identitar
Veniamin Ciobanu, Un aspect al viziunii otomane asupra "identității politice" a Principatelor Române (sec. XVIII), p. 51-60
Mihai Chioveanu, Acuza de fanariotism: atitudini post-politice și alterități fictive în structurarea identității naționale și a culturii politice la români, p. 61-73
Leonidas Rados, Greci și români în secolul XIX. Aspecte identitare, p. 73-83
Mihai-Ștefan Ceaușu, Ascensiunea identității naționale românești în Bucovina. 1774-1848, p. 84-93
Dumitru Ivănescu, Evrei și români la mijlocul secolului trecut, p. 94-104
Flavius Solomon, Istorie și identitate la slavii de sud. Croații și sârbii, p. 105-115
Dumitru Șandru, Raporturile dintre români și alogeni în anii 1944-1948, p. 116-124
Cătălin Turliuc; Nicoleta Turliuc, Social representations of ethnic groups in contemporary Romania, p. 125-151

Xenopoliana: restitutio
A. D. Xenopol, Le probleme de la dénationalisation, p. 152-160

"Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae", revistă ce apare din anul 1996, cu o periodicitate anuală, din inițiativa unui colectiv de cercetători de la Institutul de Istorie "A. D. Xenopol", în frunte cu prof. univ. dr. Dumitru Vitcu și dr. Silviu Sanie de la Institutul de Arheologie, care sunt și coordonatorii publicației. Chiar de la debut, această revistă anuală, ce este editată în colaborare cu Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor de pe lângă Federația Comunităților Evreiești din România, s-a bucurat de aprecierea specialiștilor în domeniu, dat fiind faptul că problematica istoriei minorităților și în special cea a evreilor din România suscită în continuare discuții care nu pot găsi răspunsuri valabile, fără o abordare științifică, de genul celei pe care a reușit să o impună publicația susținută de colectivul ieșean. Lista studiilor apărute în cele cinci tomuri (I/1996-V/2000) editate până acum relevă pe deplin marea diversitate tematică abordată de acestea.

Tomul I, 1996

Nicolae Cajal, Cuvânt înainte, p. VII-VIII
Alexandru Zub, În loc de prefață, p. IX-XI
Silviu Sanie, Elemente iudaice sau iudaizante în interferența etno-culturală din Dacia și Moesia Inferior, p. 1-27
Dumitru Ivănescu, Populația evreiască a orașului Iași în perioada 1755-1860, p. 28-50
Stela Mărieș, Importanța Catagrafiei din anii 1824-1825, p. 51-138
Ecaterina Negruți, Rolul evreilor în formarea târgurilor din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea, p. 139-153
I. Kara, Izvoare ebraice privind istoria evreilor din România, p. 154-165
Dumitru Vitcu, Chestiunea evreiască în relațiile româno-americane timpurii, p. 166-216
Andrei Corbea, Cu privire la cultura germanofonă a evreilor bucovineni, p. 217-236

Tomul II, 1997

Silviu Sanie, Cercetarea cimitirului evreiesc (I) de la Siret. Unele considerații metodologice, p. 9-27
Gheorghe Platon, Pentru o metodologie a analizei "problemei evreiești" în secolul al XIX-lea, p. 28-47
Șlomo Leibovici-Laiș, Pagini de istorie a evreilor în "Responsae rebinice", p. 48-58
Dumitru Ivănescu, Populația evreiască din orașele și târgurile Moldovei între 1774-1832, p. 59-67
Mihai Răzvan Ungureanu, Sfârșitul unei Instituții - Hahambășia (I), p. 68-107
Mihai-Ștefan Ceaușu, Populația evreiască din Bucovina. Statut juridic, evoluție demografică și economico-socială la cumpănă de veacuri (XVIII-XIX), p. 115-124
Dumitru Vitcu, Emanciparea evreilor români în gândirea și practica politică Kogălniceniană, p. 125-151
Cătălin Turliuc, Modernizarea și evreii din Moldova în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, p. 152-159
I. Kara, Din trecutul istoriografiei evreilor din România: Iacov Psanter pionier al valorificării izvoarelor ebraice, p. 160-166
Șeiva Sanie, Două mărturii despre încercările de dobândire a unor drepturi civile, p. 167-170
Wolf B. Ehrenkranz, Makal Chowlim, ciomagul lui Dumnezeu care lovește și desparte între drepți și greșiți, Traducere și note Lucian-Zeev Herșcovici, p. 171-173
Carol Iancu, Moses Gaster și evreii din România la începutul secolului al XX-lea, p. 174-186
Lya Benjamin, Paradigma Falik-Totu sau cum s-a transformat un fapt cotidian într-un caz de asasinat politic, p. 187-200
Silviu Sanie; Șeiva Sanie, Muzeul obștii evreiești ieșene, p. 201-209
Andrei Corbea, Antisemitismul - o permanență a istoriei est-europene?, p. 210-213

Tomul III, 1998

Erhard Roy Wiehn, Despre sociologia antisemitismului, p. 11-36
Moshe Idel, Despre înălțarea sufletului în hasidism, p. 11-36
I. Kara, Din viața cotidiană a evreilor în Moldova și Țara Românească în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, p. 55-61
Tudor Mateescu, Evreii din orașul Silistra în timpul stăpânirii otomane, p. 62-93
Mihai-Răzvan Ungureanu, Dispariția unei instituții: Hahambășia (II), p. 94-111
Gh. Pungă, Noi informații privind comunitatea evreilor din târgul Ștefănești, p. 112-126
Eugen Glück, Evreii din Timișoara între anii 1848 și 1918. Aspecte economico-sociale, politice și demografice, p. 127-146
Mihai-Ștefan Ceaușu, O consemnare privitoare la comunitatea evreiască din orașul Suceava, p. 147-159
Gh. Platon, Populația evreiască din târgurile și orașele Moldovei la mijlocul secolului al XIX-lea. Raport numeric - pondere economică, p. 160-176
Dumitru Vitcu, Statistica școlilor israelite din Iași la 1867, p. 177-190
Andrei Corbea, Karl-Emil Franzos și Mihai Eminescu. Lecția uni polemici "la distanță", p. 191-206
Silviu Sanie, Vizita Dr. Haim Weizmann la Iași (8-10 decembrie 1927), p. 207-225
Ioan Agrigoroaiei, Regimul cultului mozaic după Mare Unire (Cu privire specială asupra legii pentru regimul general al cultelor, aprilie 1928), p. 226-244
Lya Benjamin, Dreptul al convertire și statutul evreilor convertiți în perioada regimului antonescian, p. 245-262
Rodica Anghel, Câteva instituții filantropice evreiești ieșene, p. 263-281
Șlomo Leibovici-Laiș, Dr. W. Filderman și problema Palestinei, 282-294
Gheorghe Onișoru, Evreii și problemele României "democrat-populare", 1944-1948, p. 295-313

Acta
Ion Murariu, Un hrisov domnesc din anul 1820 privitor la obligațiile fiscale ale evreilor din orașul Dorohoi, p. 314-320
Șeiva Sanie, Două mărturii despre prezența la Iași a lui Nahum Sokolov, p. 320-322
Leon Eșanu, Documente privitoare la situația evreilor ieșeni în anul 1941, p. 323-334

Muzee
Harry Kuller, Muzeul de istorie a Comunităților evreiești din România, p. 339-357

Tomul IV, 1999

Eugen Glück, Informații privind rabinii din Transilvania (1591-1920), p. 11-27
I. Kara, Târgușoare moldovenești slab închegate sau slab dezvoltate, p. 28-52
Dumitru Vitcu, Personalități ale vieții economice din secolul al XIX-lea: bancherul moldovean Israil Chaim Daniel, p. 53-66
Pincu Pascal, Comentarii privind catagrafia evreilor din Piatra Neamț din anul 1859, p. 67-93
Gheorghe Platon, O "societate" secretă antisemită la Iași în 1875, p. 94-98
Cătălin Turliuc, "Chestiunea evreiască" în viziunea lui P. P. Carp. I. Anii de început, p. 99-108
Victor Neumann, De la Imperiul Austro-Ungar la statul român. Cazul evreilor din Banat, p. 109-136
David Schaari, Comunitatea evreilor din Cernăuți în perioada administrației românești între cele două războaie mondiale, p. 137-184
Silviu Sanie, Sfârșitul unor comunități și câteva aspecte ale cercetării istoriei evreilor din România, P. 185-192
Shimon Rubinstein, Asupra câtorva tragedii mici petrecute în cadrul unei tragedii mari, numită "Struma", p. 193-207
Lya Benjamin, Naționalism și antisemitism în legislația regimului autoritar al regelui Carol al II-lea. România, 1938-1940, p. 208-219

Acta
Dumitru Agache, Mărturii documentare referitoare la evreii din Moldova în secolele XVI-XVIII, p. 220-231
Leon Eșanu, 80 de ani de la crearea Asociației generale a studenților evrei din Iași, p. 232-243
Mircea Coloșenco, Mărturii privind constituirea Teatrului Național "Habimah" (1935-1936) , p. 244-245

Miscellanea
Andrei Corbea, Memorie colectivă, memorie individuală, 246-250
Erhard Roy Wiehn, Amintiri pentru viitor - din perspectiva evreiască, 251-259
Mircea Coloșenco, Un cărturar uitat: Mendel P. Mendel, p. 260-263

Muzeologie
Carol Marcusohn, Muzeul Comunității evreilor din Bacău, p. 266-276

Tomul V, 2000

Simpozionul internațional "Istoria evreilor din România"
Alexandru Zub, I. Ciupercă, Silviu Sanie, Cuvinte de salut, p. 11-18
Gheorghe Platon,
"Problema evreiască" în secolul al XIX-lea. Privire generală, p. 19-37
Harry Kuller, Istoria evreilor din România î
n date. Considerații metodologice, p. 38-55
Silviu Sanie,
Contribuții la cunoașterea morfologiei stelelor și simbolismul funerar iudaic în estul României, p. 56-86
Lucian-Zeev Herșcovici, Iluminismul evreiesc (Haskala) și renașterea culturală românească la sfârșitul secolului al XVIII-lea: Comparație și elemente de interferență, p. 87-115
Dumitru Ivănescu, Populația evreiască din orașele și târgurile Moldovei între anii 1832-1859, p. 116-127
Eugen Glück,
Contribuții privind istoria antisemitismului din Transilvania (sec. XI-1918), p. 128-146
Dumitru Vitcu,
Cărturarul Adolph Stern și ispita diplomației, p. 147-162
Cătălin Turliuc, Procesul locuitorilor din Darabani (1878), p. 163-173
Liviu Rotman,
Tipologia învățământului evreiesc în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul celui de al XX-lea, p. 174-184
Ion Lihaciu, Unele aspecte din procesul intentat de Max Diamant
pentru recunoașterea oficială de către administrația Imperiului Habsburgic a idișului, p. 185-197
Mihai-Ștefan Ceaușu, Reprezentarea evreimii în Dieta Bucovinei (1861-1918), p. 198-213
Doina Barcan-Sterpu,
Școlarizarea și "asimilarea" evreilor (1897-1918). Studiu de caz, p. 214-228
Codrin-Valentin Chirica,
Comunități și societăți filantropice israelite (1906-1908). Studiu de caz, p. 229-238
Leon Volovici, Traiectoria unui intelectual evreu din România: Arnold Schwefelberg, p. 239-250

Leon Eșanu, , Un asasinat politic: dr. Herșcu Aroneanu (1881-1920), p. 251-267
Gheorghe I. Florescu,
Legea dobândirii și a pierderii naționalității române din 1924 și evreii din România, p. 268-288
Avram Rosen,
Participarea unor întreprinzători evrei la extinderea relațiilor economice ale României în perioada interbelică: Cazul Camerelor de comerț mixte din București și Tel Aviv în anii ?30, p. 289-312
Dumitru Hîncu, Carol Drimer
și Martha Bibescu, p. 313-324
Lya Benjamin,
Concepția mareșalului Antonescu privind soluționarea problemei evreiești în România, p. 325-341
Anatol Petrencu, Deportarea evreilor din Basarabia (1940-1941), p. 342-347

Acta
Dumitru Agache, Documente inedite privitoare la proprietăți ale evreilor din Moldova (sec. XVIII-XIX), p. 348-367

Miscellanea
Rabin Efraim Gutman, Dinastia rabinică Guttman la Iași, p. 368-369
Andrei Corbea, Între banalitatea Răului și fragilitatea Binelui, p. 370-374

9.2. Serii tematice

Institutul de Istorie "A.D. Xenopol" a publicat, în perioada 1990-2000, mai multe volume la editura sau cu sprijinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", în seriile: Biblioteca Fundației Academice "A. D. Xenopol", Bibliotheca Historiae Universalis și Restitutio Historiographica.

Seria Biblioteca Fundației Academice "A. D. Xenopol", în care până acum au apărut patru titluri, publică mai ales lucrări ale cercetătorilor de la Institutul de Istorie "A. D. Xenopol", precum și volume cu caracter miscelaneu, dedicate aniversării unor personalități. Din această serie au apărut: Istoria ca lectură a lumii. Profesorului Alexandru Zub la împlinirea vârstei de 60 ani, volum coordonat de Corneliu-Gabriel Bădărău, Leonid Boicu și Lucian Nastasă, Iași, 1994; Itinerarii istoriografice. Profesorului Leonid Boicu la împlinirea vârstei de 65 de ani, volum coordonat de Corneliu-Gabriel Bădărău, Iași, 1996; Ecaterina Negruți, Structura demografică a orașelor și târgurilor din Moldova 1800-1859, Editura Fundației Academice "A. D. Xenopol", Iași, 1997; Mihai-Ștefan Ceaușu, Bucovina habsburgică de la anexare la congresul de la Viena. Iosefinism și postiosefinism (1774-1815), Editura Fundației Academice "A. D. Xenopol", Iași, 1997.

Bibliotheca Historiae Universalis, în care au apărut două volume, publică contribuții analitice, de restituție și reevaluare a rolului românilor în raport cu contextul geopolitic înconjurător sau cu unele spații geografice mai îndepărtate, precum și studii monografice privitoare la marile momente ale istoriei universale și impactul acestora asupra istoriei românești. În această serie au apărut: Relații româno-americane în timpurile moderne (volum îngrijit de Gheorghe I. Florescu), Ed. Universității "Al. I. Cuza", Iași, 1993; Studii istorice româno-ungare (volum editat de Lucian Nastasă), Fundația Academică "A. D. Xenopol", Iași, 1999.

Prin seria Restitutio Historiographica s-a urmărit a se repune în circuitul științific anumite figuri marcante ale istoriografiei românești, mai ales din rândul acelor pe care regimul comunist le-a dorit uitate, marginalizate sau falsificate. Studiile bio-bibliografice, publicate în cele patru volume editate, au atât sens cognitiv, cât și recuperator. În serie au apărut: Ion Nistor (1876-1962), Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași, 1993; Victor Slăvescu (1891-1977), Editura Academiei Române, Iași, 1993; Ilie Minea (1881-1943), Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași, 1996; I. D. Ștefănescu (1886-1981), Editura Fundației Academice "A. D. Xenopol", Iași, 1997.

Contact