Cărți apărute în ultimul an

Tipărituri

                    a. Volume de autor

  1. Mihai-Ștefan Ceaușu, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol", 1990-2000, Iași, Fundația Academică "A.D. Xenopol", 2001, 90 p.
  2. Dumitru Ivănescu, Alexandru Ioan Cuza în conștiința posterității, Ed. Junimea, Iași, 2001, 315p.
  3. Gheorghe Onișoru, Instaurarea regimului comunist în România, Ed. CNSAS, București, 2001.
  4. Flavius Solomon, Identitate etnică și minorități în Republica Moldova. O bibliografie, Fundația Academică "A. D. Xenopol", 2001, Iași, 200 p.
  5. Silviu Văcaru și Vasile Chirica, Podgorii ieșene, Ed. Helios, 2000, Iași, 250 p.
  6. Alexandru Zub, Orizont închis. Istoriografia română sub dictatură, Iași, Institutul European, 2000.
  7. Alexandru Zub, De la istoria critică la criticism. Istoriografia română sub semnul modernității, București, Ed. Enciclopedică, 2000.
  8. Alexandru Zub, Vasile Pârvan: efigia cărturarului, Iași, Junimea, 2001.
  9. Alexandru Zub și Sorin Antohi, Oglinzi retrovizoare. Istorie, memorie și morală în România, Iași, Polirom, 2001.
  10. b. Volume editate

  11. Al. Zub și Cătălin Turliuc, Populism, demagogie sau realism politic, Iași, Fundația Academică "A.D. Xenopol", 2001, 170 p.
  12. Veniamin Ciobanu, Europe and the Porte: New Documents on the Eastern Question. Volume 1: Swedish Diplomatic Reports 1795-1797, Introduction and Notes translated by Lucian Dîrdală, The Center for Romanian Studies, Iași-Oxford-Portland, 2001, 396 p.
  13. Veniamin Ciobanu, Europe and the Porte: New Documents on the Eastern Question. Volume II: Swedish Diplomatic Reports 1798-1799, Introduction and Notes translated by Lucian Dîrdală, The Center for Romanian Studies, Iași-Oxford-Portland, 2001, 291 p.
  14. Ștefan Sorin Gorovei (ed.), Arhiva genealogică, 3-4/1998.
  15. Ștefan Sorin Gorovei (ed.), Arhiva genealogică, 1-2/1999.
  16. Ștefan Sorin Gorovei (ed.), HERB. Revista Română de Heraldică, 1(VI), 1999, 1-2
  17. Dumitru Ivănescu, Cătălin Turliuc și Florin Cântec, Vârstele Unirii. De la conștiința etnică la identitatea națională, Ed. Dosoftei, Iași, 2001, 200 p.
  18. Dumitru Ivănescu și Virginia Isac (ed.), Gheorghe Ungureanu, Mihai Eminescu în documente de familie, ed. a II-a, (Prefață, note și glosar), Ed. Junimea, Iași, 2001, 530 p.
  19. Lucian Nastasă și Andreea Varga (ed.), Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Țiganii din România (1919-1944), Cluj, C.R.D.E., 2001, 684 p.
  20. Lucian Nastasă, Andreea Andreescu și Andreea Varga (ed.)Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1919-1944), Cluj, C.R.D.E., 2001, 630 p.
  21. Gheorghe Onișoru, Totalitarism și rezistență, teroare și represiune în România comunistă, București, 2001
  22. Cătălin Turliuc și Flavius Solomon, Punți în istorie. Studii româno-germane, Iași, 2001, Ed. Cantes, 180 p.
  23. Dumitru Vitcu și Silviu Sanie (ed.), SAHIR, vol. VI/2001, HASEFER, 366 p.
  24. Alexandru Zub (ed.), Vasile Pârvan, Memoriale, text stabilit, cuvânt înainte și note de Al. Zub, București, Cartea Românească, 2001
  25. Alexandru Zub și Flavius Solomon, Basarabia. Dilemele identității, Ed. Dosoftei, 2001, Iași, 300 p.
  26. Alexandru Zub și Adrian Cioflâncă, Globalism și dileme identitare. Perspective românești, culegere de studii cu ocazia CISH, Oslo, 2000, Iași, Ed. Universității "Al. I. Cuza", 2002.
  27. "Xenopoliana", IX, 2001, 1-4.
  28. Anuarul Institutului de Istorie "A. D. Xenopol", XXXVII, 2000, omagiu profesorului M. Petrescu-Dîmbovița, Iași, Editura Academiei Române, 2000, 424 p.
  29. c. Cărți predate la tipar

  30. Leon Șimanschi, Dumitru Agache, Marius Chelcu, Silviu Văcaru, Cătălina Iliescu, Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, vol. XXV (1639-1640), Ed. Academiei, Buc., 2002.
  31. Viorel Butnariu, Monnais et parures du Musée Nationale de la Bucovine de Suceava, 131 p.
  32. Viorel Butnariu, Monnais et parures du Musée d'Histoire de la Moldavie de Iași, 170 p.
  33. Ioan Caproșu, Leon Șimanschi, Marius Chelcu, Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova, vol. IV (1504-1526)
  34. Ioan Caproșu, Marius Chelcu ș.a., Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. IV (1725-1740).
  35. Ioan Caproșu, Marius Chelcu, Cătălina Iliescu, Documente privitoare la istoria orașului Iași, vol. V (1741-1755).
  36. Veniamin Ciobanu, Europe and the Porte: New Documents on the Eastern Question. Volume III: Swedish Diplomatic Reports 1799-1809, la The Center for Romanian Studies, Iași.
  37. Gheorghe I. Florescu, Interferențe româno-americane în secolele XIX și XX: Orizonturi diplomatice și culturale, 412 p. manuscris, volum depus la The Center for Romanian Studies din Iași.
  38. Maria-Magdalena Székely-Gorovei, Sfetnicii lui Petru Rareș.
  39. Florea Ioncioaia, Educație, practici și mentalități culturale în Principatele Române (epoca regulamentară), Ed. Universității "Al. I. Cuza", Iași.
  40. Dumitru Ivănescu și Sorin Ivănescu, Documente din arhive ieșene, vol. IV, Ed. "Junimea", 500 p. mss..
  41. Dumitru Ivănescu, Virginia Isac și Sorin Ivănescu Mihai Costăchescu. Corespondență, Ed. Junimea, Iași, 500 p. mss.
  42. Dumitru Ivănescu, Franța, model cultural și politic pentru românii secolelor XIX-XX, Ed. Junimea, 250 p. mss.
  43. Lucian Nastasă și Andrea Varga, Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Maghiarii din România (1945-1965), Cluj, C.R.D.E., 2002, 600 p.
  44. Lucian Nastasă, Minorități etnoculturale. Mărturii documentare. Evreii din România (1945-1965), Cluj, C.R.D.E., 2002, 600 p.
  45. Dumitru Vitcu și Sanie Silviu, SAHIR, vol. VII/2002, Ed. HASEFER, București.
  46. Alexandru Zub și Flavius Solomon, Sovietizarea în România și Cehoslovacia. Istorie, analogii, consecințe.

 

Contact