Sumar:

1. Structura administrativă la finele anului 2000
1.1 Forul tutelar
1.2 Conducerea Institutului
1.3 Colective de cercetare
1.4 Biblioteca
1.5 Redacția "Anuarului Institutului de Istorie A. D. Xenopol" (AIIX)
1.6 Personalul auxiliar
1.7 Adresa Institutului
1.8 Fundația Academică "A. D. Xenopol"

2. Istoricul Instituției
2.1 Directorii Institutului între 1941-2000
2.2 Lista cercetătorilor ce au activat în cadrul Institutului între 1941-2000

3. Programe și proiecte de cercetare

4. Manifestări științifice
4.1 Interne
4.2 Internaționale

5. Colaborări cu instituții academice din străinătate

6. Activitate didactică

7. Biblioteca Institutului
7.1 Fondul de carte
7.2 Folosirea bibliotecii
7.3 Programul de lucru cu publicul al bibliotecii

8. Membrii Institutului între 1990-2000

9. Publicațiile Institutului
9.1 Periodice42

10. Lista volumelor publicate în perioada 1990-2000
10.1. Volume de autor
10.2. Volume colective
10.3. Ediții
10.4. Volume editate în străinătate, colaborări