Xenopoliana, X, 2001 

Istoriografia română astăzi: Întrebări și răspunsuri
Gh. Platon

1. ISTORIOGRAFIA ÎN ANII REGIMULUI TOTALITAR
2. ISTORIOGRAFIA ÎNTR-O EPOCĂ DE TRANZIȚIE?
3. ISTORIA ȘI MANUALELE ALTERNATIVE
4. TRATATUL DE ISTORIE A ROMÂNILOR AL ACADEMIEI
5. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI EUROPA
6. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI ȘCOLILE ISTORICE
7. EXISTĂ ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ UN CONFLICT ÎNTRE GENERAȚII?
8. STAREA ACTUALĂ A ISTORIOGRAFIEI ROMÂNE

 

2. ISTORIOGRAFIA ÎNTR-O EPOCĂ DE TRANZIȚIE?

Nu cred că istoriografia se află într-o fază de tranziție. Tranziția (a devenit, aproape, un eufemism, pentru a marca neputința adaptării noastre la noua ordine) - există în viața politică, în economie, în administrație, în organizarea instituțională, toate, rânduite pe alte baze. Istoriografia, cu configurația ei particulară deja definită, nu și-a pierdut statutul, nu și-a modificat structura. A fost eliminat balastul ideologic impus de regimul totalitar și înlăturată, uneori polemic, convenția dogmatică. Libertatea de gândire și de abordare a tematicii, a orientat-o, cu mai multă fermitate, spre ecourile și sugestiile venite de la istoriografia occidentală, receptate creator, pentru a se ajunge la acomodarea și încadrarea în ritmurile și în metodologia acesteia.
După revoluția din 1989, s-au cerut și s-au scris Istorii adevărate sau sincere, dorite și așteptate de cei mulți aflați aproape de istoria națională și de valorile sale. Nu este vorba însă de o altă istorie, de una nouă. Regimul totalitar a încercat să impună o asemenea istorie, scrisă potrivit obiectivelor sale politice. Nu a izbutit. Spre sfârșitul perioadei - așa cum s-a notat și mai sus - multe din exagerările sau falsificările impuse de regim au fost eliminate sau amendate. Nenumărate tabuuri ale marxismului au fost, și ele, sensibil modificate. Istoriografia națională ajunsese la un echilibru, în care dominau profesionalismul și valoarea.
Marea majoritate a istoricilor care și-au respectat statutul și au păstrat rigorile disciplinei profesate au avut sentimentul că scriu - și chiar au și scris - o istorie sinceră, adevărată, fără vreo constrângere din afară.
Este drept, sinceritatea, ca și adevărul, sunt subiective, ele fiind în acord cu pregătirea profesională, cu capacitatea intelectuală, cu informația și maniera de interpretare ș.a. Optica și viziunea asupra proceselor și fenomenelor istorice diferă. Unele din aprecieri pot fi validate, altele nu, multe pot să fie amendate. Depinde și de maniera în care este realizată aprecierea, judecata critică. Aceasta trebuia făcută - cel puțin - cu același profesionalism și aceeași bună credință ce au stat la baza elaborării lucrărilor în discuție. Când întreaga producție istoriografică a perioadei totalitare va trece prin filtrul criticii, când aprecierile vor putea fi făcute la obiect - lipsite de prejudecăți sau presiuni de tot felul - vor putea fi obținute răspunsurile așteptate la multe din întrebările care frământă lumea intelectuală. Să sperăm că o asemenea evaluare, de marcată profesionalitate, nu va întârzia prea mult să apară.

 

Contact