Xenopoliana, X, 2001 

Istoriografia română astăzi: Întrebări și răspunsuri
Gh. Platon

1. ISTORIOGRAFIA ÎN ANII REGIMULUI TOTALITAR
2. ISTORIOGRAFIA ÎNTR-O EPOCĂ DE TRANZIȚIE?
3. ISTORIA ȘI MANUALELE ALTERNATIVE
4. TRATATUL DE ISTORIE A ROMÂNILOR AL ACADEMIEI
5. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI EUROPA
6. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI ȘCOLILE ISTORICE
7. EXISTĂ ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ UN CONFLICT ÎNTRE GENERAȚII?
8. STAREA ACTUALĂ A ISTORIOGRAFIEI ROMÂNE

 

4. TRATATUL DE ISTORIE A ROMÂNILOR AL ACADEMIEI

Președintele Secției de Științe istorice și arheologie a Academiei Române, academicianul Dan Berindei, în calitatea sa de redactor responsabil, a oferit un răspuns autorizat la întrebarea referitoare la locul pe care îl ocupă Tratatul de istorie în actualul context. Îl reproducem în deplină adeziune la el: Tratatul, a spus recent domnia sa, reprezintă o "lucrare bilanț pe care istoricii români trebuie s-o aibă la îndemână la acest început de nou mileniu, dar totodată este și o lucrare de interes național. Este conexat stadiului actual de dezvoltare a istoriografiei mondiale, dar el urmărește, înainte de toate, să înfățișeze "sine ira et studio" cursul istoriei naționale, să clarifice confuzii care au "înflorit" în ultima perioadă, să pună capăt unor denigrări ale personalităților istorice, exagerărilor, demitizării, punând capăt "aruncării copilului odată cu baia" și reluând în mâinile istoricilor specialiști tratarea în care s-au implicat deseori după decembrie 1989 cei chemați dar și cei nechemați. În nici un alt domeniu științific nu s-a asistat la acest fenomen de "invazie" al nespecialiștilor ca în cel al istoriografiei, mulți din afara profesiunii, fără studii de specialitate, considerându-se specialiști și nu doar în istoria contemporană, dar chiar și în istoria veche, medie sau modernă. Apropiata apariție a Tratatului va reprezenta un eveniment benefic nu numai pentru domeniul științelor istorice, dar și pentru complexul proces de tranziție pe care-l străbatem, pentru normalitatea și stabilitatea pe care le dorim a fi instaurate" (Cf. "Academica", an XI, nr. 11 (31) septembrie 2001, p. 1, 4).
Pot adăuga că, alcătuită cu conștiinciozitate și profesionalism riguros, în respectul valorilor ce ne reprezintă, lucrarea va putea fi și un util punct de plecare, cel puțin, pentru scrierea acelei istorii adevărate pe măsura așteptărilor generațiilor care vor da expresie cerințelor noului secol în care am intrat.
Tratatul va aduce la zi informația, eliminând interpretările subiective, tendențioase, aprecierile encomiastice și protocroniste, încercând să înfățișeze, cu obiectivitatea solicitată de deontologia profesională, stadiul actual de dezvoltare a istoriografiei.
Firește, trebuie ținut seama că opera este una colectivă. Faptul impietează asupra unității, a interpretării, uneori, a formei de expresie, ivită din individualitatea scrisului autorilor. Discursul istoric nu a putut fi adus la același numitor. Nimeni nu-și face iluzia că, odată realizată, noua sinteză de istorie a românilor va întruchipa perfecțiune. Unii - semnificativ pentru lumea în care trăim - au început să o critice fără a aștepta să iasă de sub tipar. Cei mai mulți însă o așteaptă cu interes, în speranța de a afla răspuns la multe din întrebările controversate astăzi din cauza intruziunii în scrisul istoriei a așa numiților "istorici de duminică" - pentru care istoria, ca și sportul, reprezintă un simplu hobby, care-și închipuie că pot folosi materialul de viață al trecutului, pentru a oferi scrieri de amuzament sau de divertisment, cu interpretări fanteziste, lipsite cu totul de profesionalism. Sunt și voci care apreciază că nu a venit încă timpul pentru a scrie o istorie de asemenea proporții, deoarece direcțiile de dezvoltare, spiritul în care trebuie alcătuită istoria nu sunt decantate, încă. De asemenea, sunt unii care apreciază că prejudecățile cu privire la realitățile istoriei noastre continuă să existe, iar înțelegerea adâncă a determinismului istoric, baza scrierii unei istorii care explică și învață este încă departe.
În pofida acestor obiecții, Academia Română și-a asumat responsabilitatea de a realiza sinteza - era de datoria sa să și-o asume - cu convingerea că va servi interesele generale, naționale, fiind o operă reprezentativă pentru personalitatea și demnitatea noastră.

 

Contact