Xenopoliana, X, 2001 

Istoriografia română astăzi: Întrebări și răspunsuri
Gh. Platon

1. ISTORIOGRAFIA ÎN ANII REGIMULUI TOTALITAR
2. ISTORIOGRAFIA ÎNTR-O EPOCĂ DE TRANZIȚIE?
3. ISTORIA ȘI MANUALELE ALTERNATIVE
4. TRATATUL DE ISTORIE A ROMÂNILOR AL ACADEMIEI
5. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI EUROPA
6. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI ȘCOLILE ISTORICE
7. EXISTĂ ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ UN CONFLICT ÎNTRE GENERAȚII?
8. STAREA ACTUALĂ A ISTORIOGRAFIEI ROMÂNE

 

8. STAREA ACTUALĂ A ISTORIOGRAFIEI ROMÂNE

Ne aflăm, actualmente, într-un stadiu de așteptare. A apărut o bogată literatură a detenției, a rezistenței, numeroase lucrări aparținând genului memorialistic, care lămuresc aspecte importante ale perioadei regimului totalitar. De asemenea, au fost scrise, în țară sau peste hotare, la fel de numerose cărți, aparținând tuturor genurilor, care analizează perioada dintre cele două războaie mondiale, dictatura regimului totalitar ș.a. În egală măsură, au fost elaborate lucrări judicioase cu privire la falsificările produse în scrisul istoriei și la consecințele lor, au fost delimitate mecanismele metodologice ce au contribuit la articularea miturilor istorice. În tot acest timp, în lipsa unei reviste de direcție și a unei analize de natură să fixeze liniile de dezvoltare a istoriografiei, cercetarea continuă în institutele de profil ale Academiei Române și în facultățile de istorie, pe baza unei tematici generale sau speciale, înscrise în planurile unităților. Granturile, numeroase, sunt acordate unor teme largi, la elaborarea cărora contribuie cercetători aparținând unor vârste și experiențe deosebite. Amploarea cercetărilor probează graba care se manifestă în acoperirea găurilor existente și tendința de aliniere metodologică și tematică la istoriografia universală.
Sperăm că sinteza pe care o va reprezenta Tratatul de istorie va aduce o clarificare, de natură să fixeze, cu mai multă fermitate, obiectivele orientative. Oricum, credem că a venit timpul să fie întreprinsă o analiză completă, riguros exactă și constructivă a istoriografiei din anii regimului totalitar. Fără aceasta, va fi dificil să fie depășite prejudecățile sau ideile preconcepute care apasă asupra epocii, a oamenilor și a creației lor. Nu credem că, în realizarea acestei operații, mai sunt necesare distanțarea de evenimente și o decantare mai accentuată a acestora. O analiză concretă și pragmatică, adaptată realului istoric, efectuată acum, când oamenii sunt mai aproape de trecut, are, credem, o mai mare șansă de a fi autentică și, deci, credibilă.

 

Contact