Xenopoliana, X, 2002

Viața Fundației

ACTIVITATEA FUNDAȚIEI ACADEMICE "A. D. XENOPOL" (2002)

 

În anul 2002 Fundația Academică "A. D. Xenopol" a adus în discuție teme generoase, aflate nu numai în atenția istoricilor, ci și a ziariștilor, politologilor, a societății civile în general. A patronat lansări de carte, manifestări științifice naționale, participând, totodată, la reușita altora, cu caracter internațional.
Din programul acestui an amintim, în primul rând, simpozionul Unirea Principatelor în perspectivă istorică, organizat de Fundația noastră împreună cu Muzeul de Istorie al Moldovei, la 23 ianuarie a.c. Au participat prof. univ. dr. Alexandru Zub, m.c., dr. Dumitru Vitcu, prof. univ. dr. Gh. Cliveti, dr. Dumitru Ivănescu, dr. Cătălin Turliuc, conf. univ. dr. Mihai Cojocariu, drd. Adrian Cioflâncă. Cu acest prilej, a fost lansat volumul Vârstele Unirii. De la conștiința etnică la unitatea națională, Iași, Ed. Fundația Academică "A. D. Xenopol", coordonat de Dumitru Ivănescu, Cătălin Turliuc și Florin Cântec.
Dat fiind că una din preocupările constante ale Fundației este aceea de menține vie amintirea marilor nume ale cercetării și gândirii istorice românești, la 21 martie a avut loc simpozionul David Prodan. 100 de ani de la naștere, la care au participat acad. Gh. Platon, prof. univ. dr. Alexandru Zub, m.c., prof. univ. dr. Victor Spinei, m.c. A fost un bun prilej de a evoca personalitatea marelui istoric clujean, complicatul context politic în care și-a desfășurat activitatea și vicisitudinile pe care istoriografia română le-a avut de înfruntat în perioada postbelică.
Pe linia acestui efort restitutiv s-a aflat și manifestarea din 18 aprilie, Vasile Conta - 120, la care au luat parte prof. univ. dr. Alexandru Zub, m.c., prof. univ. dr. Ștefan Afloroaiei, conf. univ. dr. Valerius Ciucă, dr. Cătălin Turliuc, dr. Marcela Ifrim, dr. Florin Cântec. Discuțiile au evidențiat elemente mai puțin cunoscute din biografia gânditorului, destinul său dramatic și posteritatea întrucâtva nedreaptă pe care a avut-o.
Din seria colaborărilor internaționale remarcăm simpozionul Twentith Century Romania: a retrospective, organizat în colaborare cu Center for Romanian Studies, în perioada 24-25 iunie. Desfășurată în 15 sesiuni, acțiunea mai sus menționată a prilejuit comunicări susținute de prof. dr. Alexandru Zub, m.c., dr. Dumitru Ivănescu, dr. Gh. I. Florescu, dr. Dumitru Șandru, dr. Gh. Onișoru, drd. Cătălina Mihalache, drd. Dorin Dobrincu, drd. Bogdan Schipor, drd. Sorin Ivănescu.
Un alt reper de seamă în agenda Fundației Academice "A. D. Xenopol" l-a constituit ziua de 17 octombrie a.c., când pasionații de istorie modernă au putut asista la simpozionul Independența României - 125, susținut de prezența unor vechi cercetători ai subiectului: acad. Gh. Platon, prof. univ. dr. Ion Agrigoroaiei, prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, dr. Cătălin Turliuc, prof. univ. dr. Gh. Cliveti.
De mare interes s-a bucurat simpozionul Totalitarism, ideologie și realitate socială în România și RDG, realizat în colaborare cu Goethe Zentrum și Konrad Adenauer-Stiftung. Alături Mihai Dinu Gheorghiu (Paris) și de istoricii germani Wolfgang Schuller (Konstanz), Luzian Geier (Bukowina Institut Augsburg), Ulrich Burger ( Klausenburg), de doctoranzii Universității Central Europene - Budapesta, Mihai Chioveanu și Steliu Lambru, precum și de Liviu Bejenaru de la Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, au luat cuvântul numeroși cercetători sau profesori ieșeni: prof. univ. dr. Alexandru Zub, m.c., dr. Liviu Antonesei, prof. dr. Gh. Iacob, conf. dr. George Poede, dr. Mihai-Ștefan Ceaușu, dr. Cătălin Turliuc, drd. Dorin Dobrincu, drd. Sorin Ivănescu, drd. Adrian Cioflâncă. Comunicările prezentate cu această ocazie îmbinând, în mod fericit, informațiile de ordin factual cu perspectivele teoretice ori comparative, vor constitui subiectul unui volum colectiv, finanțat de Konrad Adenauer-Stiftung.
La invitația Institutului "A. D. Xenopol" și a Fundației omonime au mai susținut prelegeri profesorii Harald Rosenbach, la 10 aprilie, Roger Chartier, la 27 iunie, și Wolfgang Sculler, la 4 octombrie.
Activitatea noastră pe acest an s-a încheiat cu sărbătorirea, la 16 decembrie, a doi istorici de marcă ai Iașilor, dr. Ecaterina Negruți (75 de ani) și prof. univ. dr. Vasile Neamțu (80 de ani).Omagierea a trezit interesul unui public larg, și a facilitat, în mod previzibil de altfel, rememorarea unor momente de mare importanță din istoria istoriografiei ieșene.
În plan editorial semnalăm apariția numărului IX al revistei "Xenopoliana. Buletin al Fundației Academice «A. D. Xenopol»". Racordându-se la dezbaterile de mare actualitate numărul la care ne referim se intitulează Discursul istoric la început de secol și de mileniu și adună în paginile sale contribuții extrem de variate, atât ale unor istorici consacrați cât și ale unor tineri cercetători din Iași, București, Sibiu, Budapesta. Efortul oamenilor de profesie de a închega un discurs coerent, necesitatea înnoirilor metodologice, a unor conferințe sau anchete în colaborare cu istorici din Occident, absența marilor sinteze, ideologizarea din anii totalitarismului, situația și rolul școlilor de la Iași, Cluj și București, disputele dintre generații sunt doar câteva din aspectele abordate în revistă.
Nu putem însă încheia această scurtă punere în temă fără să precizăm că apariția numărului de față, dedicat istoriei culturale, se datorează generosului sprijin oferit de către doamna Katherine Verdery, căreia îi mulțumim pe această cale.

Andi Mihalache

 

 

Contact