Xenopoliana, X, 2001 

Istoriografia română astăzi: Întrebări și răspunsuri
Gh. Platon

1. ISTORIOGRAFIA ÎN ANII REGIMULUI TOTALITAR
2. ISTORIOGRAFIA ÎNTR-O EPOCĂ DE TRANZIȚIE?
3. ISTORIA ȘI MANUALELE ALTERNATIVE
4. TRATATUL DE ISTORIE A ROMÂNILOR AL ACADEMIEI
5. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI EUROPA
6. ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ ȘI ȘCOLILE ISTORICE
7. EXISTĂ ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ UN CONFLICT ÎNTRE GENERAȚII?
8. STAREA ACTUALĂ A ISTORIOGRAFIEI ROMÂNE

 

7. EXISTĂ ÎN ISTORIOGRAFIA ROMÂNĂ UN CONFLICT ÎNTRE GENERAȚII?

Nu, nu cred în existența unui asemenea conflict. Am spus-o și mai înainte, atunci când m-am referit la discuția purtată în jurul manualelor alternative de istorie. În primul rând, nu avem istorici care să susțină și să reprezinte un vechi regim; regimul totalitar a fost repudiat, nu numai formal, de întreaga suflare românească. Firește, a fost respinsă în bloc, de toți istoricii cu bun simț, producția istoriografică cu caracter encomiastic și falsificările deliberate, realizate cu scopul de a asigura supraviețuirea, prin legitimare, a regimului totalitar. De asemenea, nu se poate vorbi de o rezistență conservatoare față de noua istorie. Noua istorie, în sensul acordat sintagmei în Occidentul european, a devenit, de multă vreme, un proiect major al specialiștilor. Astfel, imagologia, alteritatea, mentalitățile, istoria structurilor, studiile de sociologie istorică, de etnologie, psihologie etc. nu au fost considerate doar preocupări întâmplătoare, după cum studiul imaginarului social a constituit, și el, un obiect de explorare. Nu se poate postula o ruptură între generații, ci o continuitate pe aria succesiunii. Deosebirile, dacă există, țin doar de individualitatea discursului sau de natura preocupărilor și, firește, de posibilitățile de înțelegere și maniera de interpretare.
Într-o societate ca cea a noastră, în care activitatea istoriografică nu a putut să fie extinsă și aprofundată până la ultimele consecințe, când au rămas atât de multe goluri, care așteaptă să fie acoperite și un imens material arhivistic de examinat, nu este deloc productiv să se vorbească de o înfruntare, ci de o necesară și utilă complementaritate în domeniul cultivării sistematice a istoriei naționale.
Desigur, pe tărâmul istoriografiei - ca pe întregul câmp al activității noastre culturale, de altfel - confruntarea între idei nu lipsește. Aceasta are în vedere, așa cum s-a observat și mai sus, valorile patrimoniului național, condițiile de abordare a problematicii naționale, personalitățile exemplare ale istoriei, miturile naționale etc. Toată lumea este de acord că istoria trebuie curățată nu numai de zgura regimului totalitar, dar și de acele exagerări care-i falsifică esența. Pe acest teren, părerile opuse, contradictorii, nu pot și nu trebuie să lipsească. Cu toții suntem de acord, credem, că, în noul orizont al globalizării, istoria, cartea noastră de vizită, nu poate intra într-o istorie universală cu întreaga ei încărcătură actuală. Trebuie selectate acele fapte și fenomene, acele procese și evenimente și puse în valoare acele personalități care sunt și rămân reprezentative pentru identitatea noastră.
În legătură cu aceasta, nu credem că, în istoriografie, cel puțin, se poate vorbi de un postmodernism (A se vedea, de pildă, discuția asupra postmodernismului din revista "Contrafort" - Revistă a tinerilor scriitori din Republica Moldova, an VII, nr. 9-11 (83-86), septembrie-noiembrie 2001, p. 16-24). Preocupările pentru Noua istorie, mutatis mutandis au început în deceniul '80. La Nouvelle Histoire, sub direcția lui Jacques le Goff, a apărut în 1978, și nu reprezintă începutul unei noi ere istoriografice, parte a unei noi ere culturale, ce s-ar încadra doar în mileniul care a început. Ea nu este o direcție care se afirmă împotriva clei vechi, ci se situează, în procesul evolutiv organic, ca o legitimă continuare a acesteia.
Sintagma lui Fukuyama: sfârșitul istoriei (a lumii vechi) trebuie înțeleasă ca exprimând nu o spaimă metafizică, ci, mai mult, ca o expresie a speranței în instituirea unei alte lumi, mai bune, mai drepte. Istoria nu se sfârșește odată cu instaurarea unei asemenea lumi. Dimpotrivă, ea rămâne, pentru a se înfățișa posterității în adevărata sa înfățișare, substanțial implicată în programul de îmbunătățire a condiției umane.
Secolul al XX-lea a fost un secol al spaimei, al războaielor distrugătoare, al holocaustului fizic și psihic. Traumele suferite de popoarele lumii au fost incomensurabile (două războaie mondiale, cărora le-au urmat războaie locale fără sfârșit. Populații întregi decimate și terorizate de ciuma brună și de cea roșie, mințile încătușate în lanțurile unei gândiri simplificatoare, ce avea în vedere crearea unui om nou, lipsit de capacitatea și voința de a acționa. Istoriografia trebuie să răspundă - și ea - noilor aspirații ale umanității, să contribuie la formarea unor noi conștiințe, în acord cu vremurile în care trăim. Sunt convins că nu există nici un slujitor al istoriei care să nu adere responsabil și generos la aceste adevăruri, să nu răspundă activ acestor cerințe fundamentale ale timpului nostru. Noua sinteză de istorie a românilor, pe care o pregătește Academia, urmărește angajarea istoriografiei naționale pe această cale.
Desigur, istoricii tineri, structurați mai hotărât pentru nou, își afirmă, cu mai multă îndrăzneală, opțiunile pentru o nouă istorie. Deocamdată, însă, tendința de revizuire a istoriei se desprinde, mai mult, ca o constatare de ordin metodologic, căreia i-au fost fixate unele repere. Istoriografia noastră are nevoie de specialiști care să facă această revizuire, cu competență și profesionalism, în acord cu interesele noastre culturale și naționale. Generațiile care vor urma, aparținând secolului care a început, își vor alcătui propria lor istorie, prin redimensionarea întregii viziuni asupra științei și culturii.
Oricum, este important de semnalat că tinerii reprezintă, astăzi, un contigent important, care s-a afirmat puternic pe terenul istoriografiei, prin lucrări de valoare. Cunosc personal câțiva din București, mă simt și sunt mai aproape de cei din Cluj și din Iași și am bucuria să constat că, beneficiind de anul slavei - care, pentru ei, dar și pentru noi, a fost 1989 - gândesc și acționează cu înțelegerea și cumpănirea solicitate de cerințele disciplinei istoriei.
Aș dori ca, în scrierea istoriei, în perspectiva mileniului în care am intrat, cei angajați într-o perspectivă comprehensivă pe tărâmul istoriografiei să se întâlnească și să lucreze laolaltă la alcătuirea unei istoriografii naționale reprezentative; tinerii să manifeste înțelepciune, posibilitățile de discernere critică ale maturității, iar cei vârstnici, îndrăzneala, capacitatea de muncă și setea neostoită de cunoaștere a tinerilor. Asemenea lui M. Kogălniceanu, tinerii să fie bătrâni, iar bătrânii tineri în judecarea faptelor și în scrierea istoriei naționale.

 

Contact